Nils och Beata Johansson i Tockarp, Örkelljunga


Nils och Beata Johansson i Tockarp, Örkelljunga

 

Beata Carlsdotter
född 25/8 1840 i Florshult
död 11/5 1921 i Järnbläst
Nils Peter Johansson
född 19/12 1839 i Tockarp
död 16/3 1910 i Åsljunga

Som framgår av antavla var Nils Johansson född den 19 december 1839 i Tockarp. Han blev
småbrukare i Tockarp och gifte sig med Beata Carlsdotter från Järnbläst.

Efter grannars och samtidas utsago var han en from man och var under en följd av år söndagsskollärare i Tockarp.
Varje sön- och helgdag lästes en predikan ur Luthers postillla(den kunde vara
36 sidor lång) ett stort tålamodsprov för pojkarna, därom har hans son Carl Peter
berättat.

Under veckans dagar arbetades på lantbruket och när tiden medgav gjordes
enekorgar som såldes på Ängelholms torgdag.
Carl Peter,yngste sonen, fick emellanåt följa med till torgdagen.
Där hände det en gång att han handlade sig en stor svart 5-öres cigarr och hade precis fått eld på den när hans far fick se det.
Strängt tillsagd att lämna tillbaka cigarren fick han stryk mitt på Ängelholms torg – den torgdagen
glömde aldrig 10-åringen!
Nils brukade köpa hem ost till hushållet, alltid två sorter, den ena billiga till mor och barn, den andra “starka” för egen räkning.

Carl Peter, som läste bra, fick läsa högt ur Starbäcks historiska romaner när de andra gjorde korgar.
Särskilt glada var pojkarna när “predikanten” skulle komma, då vankades där extra god mat, t.o.m. kalvstek.
Annars var det enkelt i vardagslag, på senare år blev dock ekonomin bättre.
Det var en god anda i det hemmet där barnen växte upp och de höllos i Herrens tukt och förmaning.

Nils och Beata hade 4 barn. Alma f. 1870, äldsta dottern, reste tidigt till Amerika, där hon vistades i 13 år.
Men klimatet var påfrestande och hon kom hem med dåliga nerver, var hemma hos modern de sista åren hon levde.
Andra dottern Cecilia f. 1873, eller Zeli som hon kallades, var en utomordentligt duktig och kunnig människa.
Hon spann och vävde och många “alnar” av hennes präktiga vävar såldes av gummor som gick omkring i bygden.
Zeli gifte sig sedan med Johan Eliasson, en stilla och försynt man, han handlade med egendomar under många år.
Zeli och Johan hade 8 barn, som alla växte upp till präktiga och dugande människor.

Nils insåg att som småbrukare hade barnen ingen framtid, de måste lära sig ett yrke.
Den äldste sonen, Johan f. 1876, sändes till den 2-åriga kursen på Alnarps lantbruksskola.
Senare köpte han ett lantbruk i Lönnsjöholm.
Han var gift med Ida Hansson en duktig och snäll människa.
De hade sex barn som växte upp i Lönnsjöholm.
Under en följd av år reste Johan och sålde lantbruksmaskiner för firman Fischer i Stockholm.
På äldre dar byggde han en villa i Åsljunga och där dog han 1955.

Sonen Carl Peter hade en ohjälplig läslust och hade föresatt sig att han skulle bli folkskollärare.
Han kom vid fyllda 16 år in på Växjö seminarium, hade flera vikariat, reste ut till England och Amerika i ett års tid, fick sen plats som lärare i Ekshärad i Värmland i 4 år,senare lärare i Vadstena och slutligen som överlärare i Åtvids distrikt i jan. 1921.
Vid flera tillfällen tillförordnad inspektör under de senare åren, dog i Åtvidaberg 1932.

Som nära granne till Nils Johansson bodde en f.d. mejerist Joh. Jörgen Klincker på Järnbläst.
Han kom ofta till Nils och Beatas hem för att resonera om lantbruket och om hur han bäst skulle kunna odla mossarna.
Han fick säkert många goda råd här.

Beata hade ett ljust och glatt lynne och detta gick i arv till barnen och t.o.m. hos barnbarnsbarnen kan man märka en ljus livssyn och sinne för humor.
Sedan Nils dött 70 år gammal vistades Beata på gamla dagar hos sin dotter Zeli, Beata dog 1921.

M.T.

Några kommentarer:
Beata och Nils Peter Johansson härstammade båda från Ekholm i Örkelljunga socken.
Johan Jönsson, född där 1717, var farfars farfar till Beata, och Johans bror Påhl Jönsson, f.omkr. 1720, var mormors morfar till Nils.
Signaturen M.T., som skrev ovanstående berättelse, står för Mia Thorborg.
Hon ägnade sej bl.a. åt släktforskning. Hon var gift med Beatas och Nils
son Carl Peter, som tog efternamnet Thorborg, en syftning på Tockarp.
Mia, döpt till Maria, föddes 1882 i Munka Ljungby som dotter till handlanden Sven Jönsson och hans hustru Kristina, född i Schleswig.
Mias syster Eva var gift med finansministern Ernst Wigforss.
Carl Peters bror Johan bytte också efternamn till Öhrstedt, som naturligtvis
syftade på Örkelljunga.
Johan och Ida blev genom dotttern Lisa morföräldrar till författaren Max Lundgren.
Celi och Johan Eliasson var mina egna morföräldrar.
Johan var född 1870 på Hallen,arrendegård under Lärkesholm.
Jag fick tyvärr aldrig träffa morfar eller mormor. Båda dog, innan jag var född, morfar år 1923 och mormor 1928.
Mia Thorborg avled 1964. Hon är liksom maken begravd i Örkelljunga.
Berättelsen fick min mamma Göta av sin moster Mia.

Författat av: Inger Glans f. Nilsson

Denna artikel publicerades i Åsbo Släkt- och Folklivsforskares medlemstidning nr. 2002-2

 

Lämna en kommentar