Våra projekt


Åsbo Släkt- och Folklivsforskares projektbarometer

Sveriges Kyrkor               914 inlämnade bidrag

34% klart

 

Namn åt de döda (Dödboken) 1901 – 1946 – Slutförd

100% klart

 

Namn åt de döda (Dödboken) 1947 och framåt – Slutförd

100% klart

 

Gravstensinventering över Norra och Södra Åsbo Härad.

38% klart