Användarvilkor för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare


Användarvilkor för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare

1. Godkännande av Användarvilkor och Lagändringar.
Varje gång du använder eller skapar kontakt med denna webbplats, godkänner du att du står under dessa “”Regler för Användning””,
och som vi kan ändrar emellanåt med eller utan att meddela dig.
Vidare, om du använder en speciell tjänst på eller genom vår webbplats, så faller du in under de regler och riktlinjer som finns för dessa tjänster och ska infogas som referens till dessa “Regler för användning”.
Se även Privatlivs Policy, som finns tillsammans med dessa “Regler för Användning” som referens.

2. Vår Tjänst.
Vår webbplats och de tjänster som vi förser dig med på och genom vår
webbplats levereras “SOM DEN ÄR” basis. Du förstår och godkänner att
ägarna till denna webbplats reserverar sig den exklusiva rätten och
kan, när man så vill och utan notifiering av och utan ansvar gentemot
dig, modifiera och avsluta denna webbplats och dess tjänster och radera
den data du givit oss, oavsett om det är temporärt eller permanent. Vi
ska inte hållas ansvarig eller betalningsskyldiga för radering, fel vid
laginrg, oriktigheter, eller opassande leverans av data eller
information.

3. Dina Skylldigheter och Registreringsförpliktelser.
För att använda denna webbplats, så måste du registrera
dig på vår webbplats, godkänna att du ska förse oss med sanningsenlig
information när så önskas, och vara minst tretton (13) år gammal eller
äldre. När du registrerar dig, är det tydligt att du godkänner våra “”Regler för Användning”” som kan modifieras av oss från gång till annan och är tillgänglig här.

4. Privat Policy.
Registrationsdata och anna personligen identifierbar information som vi kan samla på oss infaller under vår Privactlivspolicy.

5. Registrering och Lösenord.
Du är ansvarig för att hemlighålla ditt lösenord och hålles ansvarig för
alla besök som sker via din registrering och/eller inloggning, oavsett
om det är auktoriserat eller icke auktoriserat av dig. Du godkänner att
du omedelbart skall kontakta oss vid icke auktoriserat nyttjande av din
registration, ditt konto eller lösenord

6. Din Anföring.
Du godkänner att all information eller data av vilken sort som helst,
oavsett om det är text, mjukvara, kod, musik eller ljud, fotografier
eller grafik, video eller annan material (“Innehåll”), publikt eller
privat tillhandahållet, skall vara det ensamma ansvaret för personen
som tillhandahållet innehållet eller personen vars användarkonto
används. Du godkänner att vår webbplats kan utsätta dig för innehåll
som kan vara förkastlig eller anstötlig. Vi skall inte hållas ansvariga
mot dig på något sätt rörande innehållet som finns på vår webbplats
eller för fel eller underlåtenhet.

Du godkänner tydligt, genom användandet av denna webbplats eller annan tjänst tillhandahållen, att du inte ska:

(a) tillhandahålla innehåller eller uppföra dig på ett sådant sätt att
det kan bedömas som olagligt, hotandet, skadligt, smädligt, vulgärt,
obscent, anstötligt, förkastligt, pornografiskt, designat för att störa
eller avbryta denna webbplats eller tjänst som tillhandahålls,
infektera med virus eller annan destruktiv programmering
(b) utge
dig för att vara annan person eller juridisk person, eller förfalska
eller på annat sätt dölja upphovet till innehåll förskaffat av dig;
(c) samla data om andra användare;

(d) tillhandahålla eller använda den webbplats och allt innehåll eller
tjänst på ett kommersiellt sätt eller på annat sätt som kan innehålla
junkmail, spam, kedjebrev, pyramidspel, eller annan form av och
obehörig reklam utan vårt skriftliga tillstånd;
(e)
tillhandahålla innehåll som kan ge upphov till civilt eller kriminellt
ansvar eller saker som kan konstituera eller bli ansedd som ett brott
mot lokal, nationell eller internationell lag, inkluderande men inte
begränsat till lagar rörande upphovsrätt, varumärken, patent eller
affärshemligheter.

7. Inlämnande av Innehåll på denna webbplats.
Genom att tillhandahålla innehåll på vår webbplats:

(a) godkänner du oss rätten till världsomspännande, royaltyfri, evig,
icke-exklusiv rätt och licens (inkluderande moraliska rättigheter eller
andra növändiga rättigheter) att använda, visa, reproducera, modifiera,
anpassa, publicera, distribuera, framföra, marknadsföra, arkivera och
översätta. Sådan licens gäller oavsett känd eller senare utvecklad
form, media och teknologi;
(b) Du försäkrar att du har alla legala,
moraliska och andra rättigheter som kan vara nödvändiga för bevilja oss
licensen nämnd i sektion 7;
(c) Du bekräftar och godkänner att vi
har rätt (men ej förpliktelse), med egen beslutsrätt, att vägra
publicera eller ta bort tillgång till innehåll som du givit oss vid
tillfälle av olika anledning, med eller utan notifiering.

Tredjepartstjänster
Gods och tjänster från tredje part kan komma att marknadsföras och/eller
tillhandahållas på denna webbplats. Representationer gjorde med
hänvisning till produkter och tjänster tillhandahållna genom tredje
part kontrolleras genom de policys som finns hos dessa tredje parter. Vi
skall inte hållas ansvariga på något sätt för ditt samröre eller
interaktion med dessa tredje parter.

Identifikation
Du godkänner att hålla skadeslösa, oss, våra systerföretag,
samarbetspartners, relaterade parter, direktörer, anställda,
representanter, oberoende entreprenörer, annonsörer och partners från
alla fordringar eller krav, inkluderande resonabla advokatkostnader,
som kan göras från någon tredje part, som orsakas av ditt uppförande
eller koppling till denna webbplats eller tjänst, ditt
tillhandahållande av innehåll, din kränkning av dessa “”Regler för Användning”” eller annan kränkning av annan persons eller parts rättigheter.

10. Förskjutande av garantier.
du förstår och medger att ditt användande av denna webbplats och tjänster
eller innehåll som tillhandhålls (“tjänsten”) får användas på egen
risk. Du ges möjlighet att använda den “som den är” och vi meddelar
härmed uttryckligen att vi frånsäger oss alla garantier över huvud
taget, underförstådda eller uttryckta, inkluderande men inte begränsade
till garantier av funktion, duglighet för ett visst syfte och
icke-överträdelser.

Vi ger inga garantier, underförstådda eller
uttryckta, att någon del av tjänsten skall vara oavbruten, felfri,
virusfri, läglig, säker, exakt, pålitlig, av en viss kvalitet, ej
heller att något innehåll är säkert att på något sätt ta ner till din
dator. Du förstår och instämmer i att ingen av oss, ej heller någon
deltagare på tjänster förser dig med professionella råd av någon form
och att användandet av såna råd eller annan information är helt på egen
risk och utan ansvar för oss på något sätt.

 

Vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter
förskjutningar av underförstådda garantier och ovanstående förskjutning
kanske inte gäller dig eftersom den relaterar till underförstådda
garantier.

11. Begränsingar av ansvar.
du förstår uttrycklinge och samtycker till att vi ej ska hållas skyldiga
för några direkta, indirekta, speciella, oförutsedda, påföljande eller
exemplariska skador, inkluderande men ej begränsat till, skador genom
förlorande av vinst, goodwill, användande, data eller andra ogripbara
förluster (även om vi har blivit varnade för möjligheten till sådana
skador), resulterande från eller kommande från (i) användandet av eller
ej användadet av tjänsten, (ii) kostnaden för att få tag på
ersättningsvaror och/eller tjänster som resulterar från någon
transaktion som genomförts via tjänsten, (iii) obehör tillgång till
eller förändring av din data, (iv) påståenden eller uppförande av någon
tredje part på tjänsten, eller (v) vilken annan angelägenhet som
relaterar till tjänsten.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att man begränsar ansvarsskyldighet och därför kan dessa begränsningar kanske inte gälla dig.

12. Reservation av Rättigheter.
Vi reserverar oss alla våra rättigheter, inkluderande men inte begränsat
till alla typer av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter,
och andra proprietära rättigher som vi kan ha på vår webbplats, dess
innehåll, och de varor och tjänster som kan vara tillgängliga.
Användandet av våra rättigheter och egendom kräver vår skriftliga
medgivande i skriftlig form. Vi förser dig inte med några
underförstådda eller uttryckta tillstånd eller rättigheter genom att
göra tjänster tillgängliga för dig och du kommer inte ha några
rättigheter att använda vår webbplats eller tjänster som vi förser dig
med i kommersiellt syfte utan vårt skriftliga medgivande före
användande.

13. Anmälan av Upphovsrättsliga intrång.
Om du tror att vår egendom har använts på ett sätt så att det på något
sätt kan uppfattas som brott mot upphovsrättslagen eller ett brott mot
våra intellektuella rättigheter, så kan vår upphovsrättsliga
representant kontaktas via följande e-postadress:

Klicka för att kontakt vår webmaster.

 


14. Tilllämpad Lag.
Du godkänner att dessa “”Regler för Användning””
och annan dispyt som kan komma från användandet av denna webbplats,
våra produkter eller tjänster ska vara kontrolleras av och analyseras i
enlighet med lokala lagar där huvudkontoret för ägaren av denna
webbplats är placerad, utan hänsyn till eventuella motstridiga lokala
lagar. Genom att registrera dig eller använda denna webbplats och
tjänst godkänner du den exklusiva jurisdiktionen av kommunen eller
staden där huvudkontoret för ägaren av denna webbplats placering.

15. Övrig Information.
(i) I händelse av att dessa “”Regler för Användning””
är motstridiga med någon lag där någon del kan förklaras ogiltig genom
en domstol med jurisdiktion över parterna, så kommer en sådan
bestämmelse att tolkas för att reflektera de ursprungliga intentionerna
hos parterna i överenstämmelse med tillämpliga lagar, och det som
återstår av dessa Terms of Use will remain valid and intact; (ii) The failure of either party to assert any right under this Terms of Use
shall not be considered a waiver of any that party\’s right and that
right will remain in full force and effect; (iii) You agree that
without regard to any statue or contrary law that any claim or cause
arising out of this web site or its services must be filed within one
(1) year after such claim or cause arose or the claim shall be forever
barred; (iv) We may assign our rights and obligations under this “”Regler för Användning”” och vi ska vara lättade från ytterligare förpliktelser.

Läs även om cookies

16. Avstängning från forum.
När man har emottagit ett svar på en ställd fråga i forum, hör det till
vett och etikett att man tackar för hjälpen. Löser inte svaret frågan
får man förtydliga frågan. Håll dig till en fråga i taget, fyll inte på
med en massa nya frågor utan starta en ny tråd/fråga. När man har fått
löst sin fråga skall man editera överskriften/ämnet vid att lägga till
texten [Löst] sist i ämnesraden. På så sätt kan alla se att man har fått
den hjälp som efterlystes, så de som vill hjälpa inte behöver att öppna
varenda post bara för att konstatera att problemet redan är löst.
Efterlevs inte dessa enkla regler kommer vi att stänga av frågeställaren
från merparten av forum, första gången i en månad, andra gången
dubbleras tiden (2 månader), tredje gången ytterligare en dubblering (4
månader). Skulle det mot förmodan fortfarande inte hjälpa blir
frågeställaren avstängt från forum för gott, detta gäller ALLA som inte
vill följa reglerna.

E-postadresser vid registrering av medlemskap hos Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Vi accepterar inte e-postadresser från webbtjänster som inte är bundna
till en ISP (internet service provider t.ex telia, tele2, glocalnet
o.s.v) eller till en registrerad domän.
Exempel på e-postadresser som inte godkänns är bland annat: Hotmail, Yahoo, G-mail, MSN.
Detta för att enligt datalagen ska en e-postadress vara spårbar till en person och det är inte dessa e-postadresser.

Vi tar ditt privatliv på allvar och vill att du ska känna dig säker när du
besöker vår webbplats. Denna policy beskriver hur din personliga
information (nedan benämnt “Data”) som kan samlas in på vår webbplats.
Denna policy gäller inte andra webbplatser och personer som inte är
anställda hos oss, agenter och andra som inte står under vår kontroll.
Ta dig gärna tiden att läsa våra Användarregler

17. Insamling av Data
Vår registreringsprocess kräver endast en korrekt e-postadress och ett
unikt användar ID och lösenord. All annan information ni ger oss är
helt frivillig. Var vänlig notera att ditt användarnamn, e-postadress,
eller annan information du skapar på denna webbplats som kan innehålla
ditt riktiga namn eller annan personlig identifierbar information kan
som resultat visas på denna webbplats. Så som många webbplatser kommer
vi automatiskt få generell information som hamnar i vår serverlog så
som din IP-adress och cookie information. Information om hur reklam kan
servas (om så är fallet) sätts nedan.

18. Användning av Data.
Vi får använda Data för att anpassa och förbättra din upplevelse av vår
webbplats. Vi kan också förse våra sponsorer och annonsörer med Data,
vi kommer dock inte att ge vår medlemsdatabas till någon annan, men vi
kan dra fördel av den, för att ge möjlighet till produkter och
tjänster, för notifiering av speciella erbjudanden, eller annan laglig
funktioner. Data kommer inte att ges till tredjepart såvida inte (i)
beskriven på annat sätt i denna policy; (ii) vi begär ditt godkännande,
som när vi har (iii) en tjänst som vi tillhandahåller kräver
interaktion med eller förses oss av en tredje part; (iv) eftersökningar
för legala processer; (v) vi märker att ditt användande av denna
webbplats är i strid mot denna policy, Användarregler, eller andra
regler och andra orsaker som kan bedömas som krav för att säkra våra
rättigheter och/eller egendom; eller (vi) denna webbplats blir uppköpt
av en tredje part, varmed den tredje parten kan komma att använda Datan
på samma sätt som vi har gjort i denna policy. Om du använder länkar
som finns på vår webbplats för att besöka andra webbplatser, informeras
du härmed att denna policy inte gäller dessa sidor, du uppmanas att
läsa policyn som gäller för den webbplatsen.

19. Cookies.
Såsom många webbplatser, så sätter vi och använder cookies för att förbättra
din upplevelse av vår webbplats, detta för att till exempel behålla
dina personliga inställningar. Reklambanners som finns på vår webbplats
kan också sätta och komma åt cookies på din dator och vår policy gäller
inte för de parter som förser oss med reklam. Företagen som förser oss
med reklam har dock ej tillgång till våra cookies. Dessa företag kan
använda icke personligen identifierbara eller anonyma koder för att få
information om ditt besök på vår webbplats.

Läs även om cookies

20. Barn.

Vi tillåter inte personer som är 13 år eller
under att bli medlemmar på denna webbplats. För mer information, var
vänlig kontakta vår webbmaster.

21. Ändring eller Radering av din kontoinformation.
Vi ger dig möjligheten att redigera din information på ditt medlemskonto som du angav vid registeringen genom att besöka din personliga sida. Du kan begära radering av ditt konto genom att kontakt Administratören på .
Innehåll eller annan data som du kan ha givit oss och inte finns i ditt
personliga konto, såsom inlägg i forum, kan fortsätta att finnas på vår
webbplats om vi så önskar även om ditt konto har raderats. Vänligen se
våra användarregler för mer information.

22. Ändringar i denna Privat Policy
Vi kan göra förändringar i denna policy emellanåt. Vi kommer att notifiera
dig om vi gör stora förändringar i denna policy antingen genom att
skriva om det på en väl synlig plats på vår webbplats och/eller skicka
ett meddelande på denna e-postadress som du angivit och som finns i din
användardata.

23. INGA GARANTIER.
Emedan denna policy ger våra standarder för hanteringen av Data och vi kommer
att göra vad vi kan för att möta dem, så har vi inte möjligheten att
garantera dessa standarder. Det kan finnas faktorer utanför vår
kontroll som kan resultera i att Data kan komma fram. Som konsekvens av
detta, vi frånsäger oss alla garantier eller representationer
relaterande till handhavande och ej tillkännagivning av Data.

24. Kontaktinformation
Om du har några frågor rörande denna policy eller våra webbplatser, kontakta oss på följande sätt: webmaster