Databasarkiv


Arkiv

books-icon64Arkivmaterial i föreningslokalen
Här finner du ett register över vad för material vi har i vår föreningslokal.
kyrkaSkånelands kyrkor
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares kyrkoregister över alla Skånelands kyrkor.
Färingtofta, Födda 1840-1851
Databasen är sammanställd av Barbro Andrell, Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
Riseberga, Födda 1840-1851
Databasen är sammanställd av Barbro Andrell, Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
Vedby födda 1852 – 1874
Litet register av Fredric Nilsson över Vedby födda 1852 – 1874, sammanställt i en databas.
Denna databas är enbart tillgängliga för medlemmar på hemsidan.
Gråmanstorp Födda, Vigda, Döda
Bengt Emgårds sammanställning av Gråmanstorp FVDs.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
Rya Födda, Vigda, Döda
Magnus Pålssons register över Rya F,V,D, sammanställt i en databas.
Örkelljunga Födda, Vigda, Döda
Bertil Johanssons och Magnus Pålssons register över Örkelljunga F,V,D, sammanställt i en databas.
Hammare_mejsel48Rekonstruktion av Vedby / Gråmanstorps kyrkböcker
Hjälp oss rekonstruera Vedby och Gråmanstorps kyrkböcker eller sök i dem
ringVigselregister for Norra och Södra Åsbo härad 1687-1799
Vigselregister for Norra och Södra Åsbo härad 1687-1799.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
Johan Larssons Tidningsurklipp
Detta register baserar sig på Johan Larssons urklippta dödsannonser ur tidningar.
Det rör sig om personer födda och döda i perioden 1836-2010.
Inger Nilsson har renskuret och monterat alla annonser i 10 pärmar. Därefter har Hjördis Nilsson skapat ett register över alla pärmar och Fredric Nilsson har sammanställt detta register för publicering på hemsidan.

Denna databas är enbart tillgängliga för medlemmar på hemsidan.
ship64Emigranter
Här kan du fritt söka i vårt emigrantregister som berör utflyttade från Klippans kommununder åren 1845-1923


Invandring från utrikes ort till Norra och Södra Åsbos Härad 1832 – 1978
Barbro Andrells sammanställning av Invandring från utrikes ort till Norra och Södra Åsbos Härad 1832 – 1978. Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

small-cottage-64Gråmanstorp Mantalslängder 1651-1812
Bengt Emgårds sammanställning av Gråmanstorp MTL 1651-1812.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
small-cottage-64Vedby Mantalslängder 1651-1817
Stina Nilssons sammanställning av Vedby MTL 1651-1817.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
Coffin-icon64Dödboken (Namn åt de döda)
Underlaget är hämtat från det material som några av våra energiska medlemmar samlat in från Död- & Församlings-böckerna och sedan lagt in i Excel filer.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
cdromGravstenar
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares gravstensregister för Norra Åsbo härad, ett register över gravstenar i Åsbo härad.
Bouppteckningsregister, Norra Åsbo Härad, 1901-1975
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares bouppteckningsregister för Norra Åsbo härad, ett register över bouppteckningar som tidigare fanns på Klippans tingsrätt, men som nu är flyttade till Lunds Landsarkiv.
Bouppteckningsregister, Södra Åsbo Härad, 1657-1851
Bengt Emgårds sammanställning av Södra Åsbo Härads Bouppteckningsregister.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
Bouppteckningsregister för Gråmanstorp socken 1843-1900
Bengt Emgårds sammanställning av Bouppteckningsregister för Gråmanstorp socken 1843-1900.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
Bouppteckningsregister för Riseberga socken 1842-1900
Barbro Andrélls sammanställning av Bouppteckningsregister för Riseberga socken 1842-1900.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
Bouppteckningsregister för Färingtofta socken 1842-1900
Barbro Andrélls sammanställning av Bouppteckningsregister för Färingtofta socken 1842-1900.
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.

Är du intresserad av medlemskap i föreningen, klicka här.
treeAvskrift av Ragnar Odhnoffs Avkomlingar till bonden Siune Bengtsson i Winnarp, Perstorps socken (f. troligen på 1590-talet)
Avskrift av Ragnar Odhnoffs Avkomlingar till bonden Siune Bengtsson i Winnarp, Perstorps socken (f. troligen på 1590-talet)
Sammanställd av Fredric Nilsson
Denna databas är enbart tillgängliga för medlemmar på hemsidan.
treeAvskrift baserad på Ragnar Odhnoffs Avkomlingar till bonden Tuve Eskelsson Krum och egen forskning av Fredric Nilsson
Avskrift baserad på Ragnar Odhnoffs Avkomlingar till bonden Tuve Eskelsson Krum och egen forskning av Fredric Nilsson
Sammanställd av Fredric Nilsson
Denna databas är enbart tillgängliga för medlemmar på hemsidan.
treeAvskrift av Ragnar Odhnoffs Avkomlingar till bonden Måns Bondesson i Färingtofta nr.6, Färingtofta socken
Avskrift av Ragnar Odhnoffs Avkomlingar till bonden Måns Bondesson i Färingtofta nr.6, Färingtofta socken
Sammanställd av Fredric Nilsson
Denna databas är enbart tillgängliga för medlemmar på hemsidan.
treeSökbart register över 5.700 personkort från Ragnar Odhnoffs forskning
Sökbart register över 5.700 personkort från Ragnar Odhnoffs forskning
Sammanställd av Bengt Emgård
Denna databas är enbart tillgängliga för föreningsmedlemmar i Åsbo Släkt- och Folklivsforskare.
photo_iconIdentifierade Bilder
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares bildregister. Här kan du granska alla bilder som till dags datum är identifierade.
För att se dessa bilder måste du vara medlem på hemsidan
Old-Camera-iconOidentifierade Bilder
Åsbo Släkt- och Folklivsforskares bildregister.
Här kan du kanske hjälpa till och identifiera personer eller byggnader. Här ges även möjlighet till att själv ladda upp bilder för identifiering om du är medlem på hemsidan.
För att se dessa bilder måste du vara medlem på hemsidan
drawer48Filarkiv
Här finns filer för nerladdning som kan hjälpa i din släktforskning