Till söksidan

Välkommen till Åsbo Släkt- och Folklivsforskares bouppteckningsregister för Norra Åsbo härad, ett register över bouppteckningar som tidigare fanns på Klippans tingsrätt, men som nu är flyttade till Lunds Landsarkiv.Denna databas täcker 1901-1975,