Välkommen till Åsbo Släkt- och Folklivsforskares bouppteckningsregister för Norra Åsbo härad, ett register över bouppteckningar som tidigare fanns på Klippans tingsrätt, men som nu är flyttade till Lunds Landsarkiv.

Denna databas täcker 1901-1975

Sök på för- eller efternamn samt årtal typ 1905
Vid sökning på för- eller efternamn så kommer t.ex. en sökning på sven att generera träffar bara på ordet sven.
Men om man använder ett såkallat "wildcard", i detta fallet ett procenttecken, %, så får ni träffar på sven-olle, sven, svensson m.m.
Prova och sök med sven respektive sven% så får ni se skillnaden.
Om du vet exakta uppgifter på den du söker, så skriver du in det nedan. Lämna de fälten tomma som du inte har uppgifter för.
Glöm inte att du även här kan använda "Wildcards" i din sökning.

Förnamn   
Efternamn   
Adress   
Bouppteckningsår   

Det finns 20116 poster i databasen
Lista de senaste inlagda posterna