Förnärvarand är databasen "Rekonstruktion av Vedby / Gråmanstorps kyrkböcker" nere för rekonstruktion, men här nedan kan ni se vilka män, kvinnor och barn som finns i den.

Män
Kvinnor
Barn