G-Gruppen

Hur hittar jag i utlandet

G-Gruppen
Kort beskrivning:
G-Gruppen
Lång beskrivning:

Vill du veta hur du skall släktforska i Tyskland, är detta den rätta platsen.

Hitta i Danmark KRAK
Kort beskrivning:
Hitta i Danmark KRAK
Lång beskrivning:

Här har du möjligheten att leta fram t.e.x by namn, namn på städer som kan passa i din släktforskning. Visning av placering av städer och byar på karta över hela Danmark.

Krabsen
Kort beskrivning:
Krabsen
Lång beskrivning:

Här har du möjlighet att söka i en databas, innehållande 44727 danska ortsnamn och ortens knytning till socken (sogn), herred (kommun) och län (amt).Kommun och amt är med indelningen från 1970.

Over Øresund – Över Öresund
Kort beskrivning:
Over Øresund – Över Öresund
Lång beskrivning:

Här kan du hitta många goda råd för hur du går till väga om du vill leta efter dina anor i Danmark.