Krabsen

Kort beskrivning
Krabsen
Lång beskrivning

Här har du möjlighet att söka i en databas, innehållande 44727 danska ortsnamn och ortens knytning till socken (sogn), herred (kommun) och län (amt).Kommun och amt är med indelningen från 1970.

Skicka ett meddelande till annonsören

Lämna en kommentar