Cemeteries Photographed by – Allen Wheatley

Cemeteries Photographed  by – Allen Wheatley
Kategori
Kort beskrivning
Cemeteries Photographed by - Allen Wheatley
Lång beskrivning

Här kan du hitta bilder på en massa gravstenar tagen av Allen Wheatley. Det är frit fram att hämta bilder. Skulle du själv ville publisera dessa bilder går det bra om bara du upplyser var du har fått tag i dem.

Centrala Soldatregistret
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Centrala Soldatregistret
Lång beskrivning

Garnisonsmuseets soldatregister består av över 12 000 poster med knektar födda 1600–1899. I denna databas finns endast av ett litet urval av alla de fält och all den information som finns i huvuddatabasen.

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Kategori
Kort beskrivning
Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Lång beskrivning

Här kan du söka efter registreringaröver privatarkivar, som uppbevaras i lokalarkiverna, Statens Arkivar, Det Kungeliga Biblioteket samt olika specialsamlingar som t. ex. Det Danska Utvandringsarkivet, Arbetarrörelsens Bibliotek och Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv.

Dansk Demografisk Database
Kategori
Kort beskrivning
Dansk Demografisk Database
Lång beskrivning

Her i Dansk Demografisk Database kan man søge efter oplysninger i forskellige kilder. Man kan søge efter enkeltpersoner, når man har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, man leder efter, findes i databaserne. Der arbejdes hele tiden på at tilføje flere data til databaserne af både frivillige og professionelle.Udvandrerdatabasen dækker nu frem til 1908. Der er blevet foretaget korrektioner mht. sted- og personnavne, så materialet nu er endnu bedre.

Dansk Släktsgårdsförening
Kategori
Kort beskrivning
Dansk Släktsgårdsförening
Lång beskrivning

Föreningen har bla. en sökbar databas över alla släktsgårdar med upplysninger om det material, Släktsgårdsarkivet har om vederbörende gård.

Danska emigrantarkivet
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Danska emigrantarkivet
Lång beskrivning

Danska emigrantarkivet med bl a de danska passagerarlistorna.

Danska kyrkböcker online
Kategori
Kort beskrivning
Danska kyrkböcker online
Lång beskrivning

Danska kyrkböcker online är Danmarks motsvarighet till Sveriges Genline. Att söka i Danska kyrböckerna online är kostnadsfritt !

DDSS
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
DDSS
Lång beskrivning

Demografiska databasen för södra Sverige (DDSS)

Digihakemisto
Webplatsens namn
Kategori
Lång beskrivning

Digihakemisto är ett crowdsourcing experiment för att skapa innehållsförteckningar ("indexer") för kyrkböckerna och andra dokument som finns i Nationalarkivets Digitaliarkiv

Digitalarkivet i Norge
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Digitalarkivet i Norge
Lång beskrivning

Innehåller folkräkningarna som har genomförts i Norge åren 1801, 1865 och 1900.Det finns andra käller också att söka i. Basen finns på universitetet i Bergen.