† Søgning på afdøde. †

†  Søgning på afdøde.  †
Kategori
Kort beskrivning
† Søgning på afdøde. †
Lång beskrivning

Här har du möjlighet att söka på avlidna personer mesta delens från Vejle Amt och enbart personer som har varit döda i mera än 10 år. För tillfället finns mera än 48768 namn registrerade.

Avfotograferade kyrkböcker från Danmark
Kategori
Kort beskrivning
Avfotograferade kyrkböcker från Danmark
Lång beskrivning

Här har du möjlighet att titta på avfotograferade kyrkböcker i Frederiksborg, Ribe, Roskilde, Thisted, Tønder och Vejle Amt. Det är ingen komplett samling men ändå en hjälp. Perioden rör tiden 1892 - ca. 1955

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Kategori
Kort beskrivning
Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Lång beskrivning

Här kan du söka efter registreringaröver privatarkivar, som uppbevaras i lokalarkiverna, Statens Arkivar, Det Kungeliga Biblioteket samt olika specialsamlingar som t. ex. Det Danska Utvandringsarkivet, Arbetarrörelsens Bibliotek och Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv.

Dansk Demografisk Database
Kategori
Kort beskrivning
Dansk Demografisk Database
Lång beskrivning

Her i Dansk Demografisk Database kan man søge efter oplysninger i forskellige kilder. Man kan søge efter enkeltpersoner, når man har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, man leder efter, findes i databaserne. Der arbejdes hele tiden på at tilføje flere data til databaserne af både frivillige og professionelle.Udvandrerdatabasen dækker nu frem til 1908. Der er blevet foretaget korrektioner mht. sted- og personnavne, så materialet nu er endnu bedre.

Dansk Släktsgårdsförening
Kategori
Kort beskrivning
Dansk Släktsgårdsförening
Lång beskrivning

Föreningen har bla. en sökbar databas över alla släktsgårdar med upplysninger om det material, Släktsgårdsarkivet har om vederbörende gård.

Danska emigrantarkivet
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Danska emigrantarkivet
Lång beskrivning

Danska emigrantarkivet med bl a de danska passagerarlistorna.

Danska kyrkböcker online
Kategori
Kort beskrivning
Danska kyrkböcker online
Lång beskrivning

Danska kyrkböcker online är Danmarks motsvarighet till Sveriges Genline. Att söka i Danska kyrböckerna online är kostnadsfritt !

Find en grav
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
Find en grav
Lång beskrivning

Find en grav

GedComp
Webplatsens namn
Kategori
Kort beskrivning
GedComp
Lång beskrivning

Har du danska anor? Då har du här möjlighet att få din GedCom fil jämnfört med en databas på över 3.000.000 personer.

Register över Bornholmska Kyrkböcker före 1814
Kategori
Kort beskrivning
Register över Bornholmska Kyrkböcker före 1814
Lång beskrivning

Denna website innehåller ett register med avskrifter över kyrkoboksuppteckninger från de bornholmska socknar från perioden före 1814.