† Søgning på afdøde. †

Danmark

†  Søgning på afdøde.  †
Kategori:
Kort beskrivning:
† Søgning på afdøde. †
Lång beskrivning:

Här har du möjlighet att söka på avlidna personer mesta delens från Vejle Amt och enbart personer som har varit döda i mera än 10 år. För tillfället finns mera än 48768 namn registrerade.

Avfotograferade kyrkböcker från Danmark
Kategori:
Kort beskrivning:
Avfotograferade kyrkböcker från Danmark
Lång beskrivning:

Här har du möjlighet att titta på avfotograferade kyrkböcker i Frederiksborg, Ribe, Roskilde, Thisted, Tønder och Vejle Amt. Det är ingen komplett samling men ändå en hjälp. Perioden rör tiden 1892 – ca. 1955

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Kategori:
Kort beskrivning:
Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Lång beskrivning:

Här kan du söka efter registreringaröver privatarkivar, som uppbevaras i lokalarkiverna, Statens Arkivar, Det Kungeliga Biblioteket samt olika specialsamlingar som t. ex. Det Danska Utvandringsarkivet, Arbetarrörelsens Bibliotek och Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv.

Dansk Demografisk Database
Kategori:
Kort beskrivning:
Dansk Demografisk Database
Lång beskrivning:

Her i Dansk Demografisk Database kan man søge efter oplysninger i forskellige kilder. Man kan søge efter enkeltpersoner, når man har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, man leder efter, findes i databaserne. Der arbejdes hele tiden på at tilføje flere data til databaserne af både frivillige og professionelle.Udvandrerdatabasen dækker nu frem til 1908. Der er blevet foretaget korrektioner mht. sted- og personnavne, så materialet nu er endnu bedre.

Dansk Släktsgårdsförening
Kategori:
Kort beskrivning:
Dansk Släktsgårdsförening
Lång beskrivning:

Föreningen har bla. en sökbar databas över alla släktsgårdar med upplysninger om det material, Släktsgårdsarkivet har om vederbörende gård.

Danska emigrantarkivet
Kategori:
Kort beskrivning:
Danska emigrantarkivet
Lång beskrivning:

Danska emigrantarkivet med bl a de danska passagerarlistorna.

Danska kyrkböcker online
Kategori:
Kort beskrivning:
Danska kyrkböcker online
Lång beskrivning:

Danska kyrkböcker online är Danmarks motsvarighet till Sveriges Genline. Att söka i Danska kyrböckerna online är kostnadsfritt !

Find en grav
Kategori:
Kort beskrivning:
Find en grav
Lång beskrivning:

Find en grav

GedComp
Kategori:
Kort beskrivning:
GedComp
Lång beskrivning:

Har du danska anor? Då har du här möjlighet att få din GedCom fil jämnfört med en databas på över 3.000.000 personer.

Register över Bornholmska Kyrkböcker före 1814
Kategori:
Kort beskrivning:
Register över Bornholmska Kyrkböcker före 1814
Lång beskrivning:

Denna website innehåller ett register med avskrifter över kyrkoboksuppteckninger från de bornholmska socknar från perioden före 1814.