Danmarks Nationale Privatarkivdatabase

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Kategori
Kort beskrivning
Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Lång beskrivning

Här kan du söka efter registreringaröver privatarkivar, som uppbevaras i lokalarkiverna, Statens Arkivar, Det Kungeliga Biblioteket samt olika specialsamlingar som t. ex. Det Danska Utvandringsarkivet, Arbetarrörelsens Bibliotek och Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv.

Skicka ett meddelande till annonsören

Lämna en kommentar