HTTP blir HTTPS


Som den observante användaren har set, har aasbo-gen.com gått från Http till Https i webb-adressen. Det skall i sin tur innebära att hemsidan kommer att visas lite snabbare, då alla adresser med Https får förtur på webben, enligt google. Så efterhand som det implementeras på blomgren´s och Rangbo´s bilder kommer vi att annonsera detta.

Webmaster

Lämna en kommentar