Info från Wannafind ang. fel i nätverk.


Onsdag eftermiddag den 24. juli 2019 upplevde vi tyvärr ett bortfall på en del av vår nätverk bak om delta services.

Bortfallet orsakades vid implementering av ändringar av nätverksöppningar mellan nätverk på vår delade services under ett rutinuppdrag. 

På grund av mänsklig fel orsakades bortfall av internettillgång på del av nätverket, bl.a. internättillgång på våra delade interne DNS-servrar. Detta betydde att en mängd servrar inte kunde komma åt eksterna services korrekt och att kunder därmed upplevde fel.

Vi beklagar de gener kunder och besökande upplevde i samband med felet.