Föreningens samarbete med firman Dirma blir verklighet


Under parollen “Hjälp oss att hjälpa dig” går där i skrivande stund ut nyhetsbrev till alla föreningsmedlemmar med mailadress.

I mailet går det bl.a. att läsa: Valet blev Dirma som erbjuder en lösning som vi alla kan medverka i. Lösningen går ut på att du som medlem skapar en profil på Dirma´s hemsida. Utifrån denna profil skickar Dirma ut reklam som du ska läsa igenom, varefter du svarar på 2 kontrollfrågor. Har man svarat rätt på frågorna får föreningen betalt med det värde som framkommer på utskicket, som normalt ligger mellan 1 kr till 10 kr. Det vill säga att: om t.ex. 300 personer svarar rätt på ett utskick till 5 kr, då blir föreningens förtjänst 1500 kr för detta ena utskick. Som tumregel kan man räkna med att få ca. 3 utskick i månaden. Så kontentan av din profil blir: ju flera intressen du markerar, desto fler utskick, vilket i slutändan genererar mer pengar till föreningen. Du går in på Dirma och fyller i informationen som behövs. Glöm inte att jo bredare intresse, desto flera utskick kommer och som i slutändan kommer att generera mer pengar till föreningen.

Så ju fler som förstår idén och medverkar, ju längre kan vi klara oss utan att skulle höja medlemsavgiften.