Sökbart register över Ragnar Odhnoffs forskning


Bengt Emgård har under en tid suttit och fört in alla huvudnamnen på personkorten från Ragnar Odhnoffs forskning som berör Skåne i en databas.
Detta har resulterat i ett sökbart register på över 5.700 personkort från Ragnar Odhnoffs forskning med 5719 sökbara namn.
Denna databas är enbart tillgänglig för Åsbo Släkt- och Folklivsforskares medlemmar.

Lämna en kommentar