Riksarkivet

Kategori
Kort beskrivning
Riksarkivet
Lång beskrivning

Riksarkivet inrättades med 1618 års kansliordning formellt som ett självständigt ämbetsorgan inom det kungliga kansliet. Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet samt ger ut Svenskt Diplomatarium. Till Riksarkivets organisation hör även Krigsarkivet, SVAR (Svensk arkivinformation) och Arkion.

Skicka ett meddelande till annonsören

Lämna en kommentar