Ett Sjukhus i Motvind


Hittade en bok på loppis som är skriven av Inga Arwin-Lindskog Redaktör Sven Öjvind Swan

Denna bok är en historia om Amiralitetssjukhuset och Kungl.Flottans sjukhus i Karlskrona. Tex en förteckning på vad som behövdes på ett skiepp af 300 man år 1733

Följande :
1 cauteriserjärn, brett d:o runt
1 afbitare
2 mundsprutor med fodral
1 bensåg med spännare
1 huvudsåg med spännare
1Trepan med tillbehör
1 Axell-zug
1 krumknif
1 kugeltång
1 messingmortel med stöt
1 d:o av tenn eller glas med stöt
5 Clystirspipor
1 mundskruf
1 tandtång
1 snabeltång
1 bistouri
1 Incisionssax
1 liten viktställ med vikter
1 kopparplåsterpanna
1 förtent kopparkittel med lock till dekokt
1 sond eller Catheter af silver nålar stora som små.

År 1864 fick dom ny sängutrustning till en bädd följande:

Ett madrasswar av hemvävd blågarnsväf handsytt med lingarn att fyllas med halm
Ett putwar av samma matrial
Ett kudwar av hemvävd buldan att fyllas med god fjäder
En vit yllefilt hemspunnen och handvävd med blårandig bård
2 nattrockar av grårandig bolsterwar linne hemvävt o handsydda
2 nattröjor av tältduk med sydda knappar
1 väst d:o
2 par lårfoder av linnelärft med band vid vristerna
2 nattmössor utförda i toppform av treskäftat linne enligt modell
1 par ullstrumpor vita av hemspunnet garn handstickade
1 par lärftstrumpor vita handsydda
1 par lädertofflor bruna utan hälar
1 tennstop att dricka ur rymmande 1/2 stop 1 d:o rymmande 1/4 stop

Maten

Bröd för sjukhuset bakas af skrädt eller siktat rågmjöl i kakor om 1/2 uns eller 50 ort och benämnes sjukbröd

En helportion var följande:
Frukost:1 st sjukbröd och 6 ort smör
Middag: 1 st sjukbröd 2 mått eller 20 kubiktum soppa med dertillhörande kött o 2 ort salt in natura
Afton: 2 mått eller 20 kubiktum gröt och 6 ort smör.

Där är också register över Amiralitetsmedikurs i K:na 1683-1808

1793-1808 Lars Adolph Gersdorff f i Malmö 1748. Student i Lund 1762 elev vid kadettskolan i K:na 1763 -67 och som underfältskär hos fadern. Medicie doktorsgrad i Uppsala 1775 Amiralitets-exp-medikurs 1780 andre kurs d:o 1789 Förste d:o 1793 R.V.O. Pension 1808 död 1814

Överfältläkare vid Kungl. Maj:ts Flottan station i K;:na1808-1900

Förste Läkare vid Flottans station i K:na 1902-1952

Där är 1908-1923 Mametus Nilsson f. i Eslöf Skåne 1861 Student i Lund 1880 o medicine licentiat där 1891.Uppbördsläkare på kanonbåten Svensksund 1894-95 o på kovetten Freja 1895-96. Förste bataljonläkare vid K:na artellerikår 1896-97 o vid flottans station 1897-02 .Marinläkare av 1:a graden vid Marinläkar kåren 1902 samt 1:e Marinläkare och chef för sjukvården vid örlogstationen i K:na 1908 Död 1923

Regementsläkare vid Kungliga Flottans station i K:na o anställda vid Flottans sjukhus 1908-1902

1901-1902 Carl Fredrik Baeckström f Träne Skåne 1844 Student i Lund 1862 o medicine licentiat 1873 Distriktläkare i Leufsta distrikt Uppsala 1873-82 1:e Bataljonläkare vid Flottans Station i K:na 1882-1901 Regementsläkare i Flottan 1902

Marinläkare av 1:a gr vid Marinläkarkåren o Överläkare vid Medicinska avd a Flottans Sjukhus 1902-1945

1931-1937 Hans Silver f i Malmö 1895 Student i Lund 1913 o Medicine licentiat 1823 samt Med Doktor 1937 1:e underläkare vid Med. avd. a Hälsingborgs lasarett 1929-31. Marinläkare av 2:a graden i reserven Av 1:a gr vid Marinläkarkåren o sjukhusläkare vid Med avd a Flottans sjukhus 1931 Lasarettsläkare vid Med.avd Kristianstads Lasarett 1937.

1937-1940 Carl Eric Ljugström f i Fleninge 1896 Student i Lund o Med licentiat 1914 2:e underläkare vid med avd hälsingborg från 1929 o 1:e d:o 1931-33 samt på med avd Sahlgrenska sjukhuset Göteborg1933-37 Marinläkare av 1:a gr vid Marinläkarkåren o Sjukhus läkare vid Med avd Flottans sjukhus 1937-40

Marinläkare av 1:a graden vid Marinen o Överläkare vid KIR avd Flottans sjukhus 1902-1945

1917-1928- Johan Widen f i Remmarlöv 1884 Student i Lund 1903 o Med licentiat 1913 Underläkare vid Kir avd Hälsingbors Lasarett 1913-1917 Marin läkare av 1.a gr vid Marinläkarkåren o Sjukhusläkare vid Kir Avd Flottans sjukhus1917 Utnämd till 1:e Marinläkare 1925 Överläkare vid K:na lasarett från 1928 Pension 1949,

Det var lite ur boken där är lika uppgifter som ovan på läkare o dyl från 1683.

Lisbeth.W.Möller