Snapphanar i Åsbo


Bland Ragnar Odhnoffs efterlämnade släktarbeten fann jag nyligen denna avskrift ur rannsakningsprotokollet 1684 över ”Snapphanar”

1. Tue Månsson i Håkantorp (Västra Torup sn): Ihjälskjuten i krigstiden.Efterlämnade 80 Dlr Smt i lösöre.
2. Niels Michelsen i Gyllsjö (Vedby sn): Rymde till Själland.Hans föräldrar var döda.
3. Anders Mattisson i Bjärröd (Vedby sn): Rymde till Själland.(det fanns 2 Anders Mattisson i Bjärröd)
4. Oluf Thuesson i Hyltemossa (Färingtofta sn): Steglad ??
5. Jeppe Månsson i Månstorp (Färingtofta sn): Steglad.
6. Joen Troedsson i Oretorp (Färingtofta sn): Ihjälskjuten.
7. Troed Andersen i Bjärröd (Färingtofta sn): Död.
8. Anders Troedsson ibm: Död.
9. Peder Troedsen ibm: Död.
10. Jens Monsen i Månstorp (Färingtofta sn): Död.
11. Mons Monsen ibm: Död.
12. Niels Monsen i Färingtofta: Död.
13. Finved Jepsen i Rögnaröd (Färingtofta sn): Steglad.
14. Gudman Nielsen i Starhult (Färingtofta sn): Rymde.
15. Madtz Nielsen ibm: Rymde.
16. Peder Monsen i Färingtofta: Rymde, bor nu i Helsingör.
17. Tue i Rögnaröd (Färingtofta sn): Rymde, bor nu i Helsingör.
18. Jens Jenssen i Aggarp (Färingtofta sn): Steglad.
19. Peder Larsen i Wieröd (Riseberga sn): Steglad.
20. Oluf Olsen i Bonarp (Riseberga sn): Rymde. Fadern lever.
21. Poul och Sören Olsen i Bonarp (Riseberga sn): Rymde.
22. Oluf Nielsen i Bonarp: Rymde.
23. Christopher Madtzen i Bonarp: Rymde.
24. Torsten Svendsen i Åby (Gråmanstorp sn): Rymde.
25. Bendt Svendsen ibm: Rymde.
26. Lars Trulsen ibm: Rymde.
27. Jens Knudsen i Cirkehuset ? (Gråmanstorp sn): Rymde.
28. Jens Nielsen i Västrarp (Rya sn): Ihjälskjuten eller rymd?
29. Peder Jensen Röös i Västrarp (Rya sn): Arg snapphane. Rymde till Danmark och lämnade mycket gods efter sig.
30. Oluf Bondesen i Sjunkamossa (Rya sn): Rymde.

Barbro Andréll