Smedjeryd i Riseberga socken


Smedjeryd i Riseberga socken

 

Folklivsarkivet vid Lunds universitet är en guldgruva, fullt med information om ”hur det var förr” Följande får man veta om gården Smedjeryd i Riseberga socken.
Gården Smedjeryd är belägen i norra delen af Riseberga s:n invid det lilla vattendrag, som från Perstorps socken rinner mot s.v. till Sorrödsjön, i en skogrik omgifning af i stor omfattning orörd löfskog bestående af mest ek, bok och afvenbok. Gårdens log- och stallängor böra göras till föremål för närmare undersökning. De äro uppförda i slutet af 1700-talet och helt byggda af granitblock med tak af halm och ryggträn. Boningslängan var förhållandevis nybyggd enär den gamla förstördes vid eldsvåda.
Gården egde vid den förbiflytande bäcken en kombinerad kvarn och benstamp. Den uppgafs vara uppförd för ca 60 år sedan, och hade med undantag för ett par gånger under krigsåren icke på långa tider varit i användning. Kvarmaskineriet visade sig vara tämligen bristfälligt och hade börjat betänkligt falla sönder, hvarför anläggningen gjordes till föremål för uppmätning och undersökning.
Kvarnbyggnaden var uppförd i skiftesverk af ek. Den befanns omålad med taktäckning af halm och ryggträn. I byggnaden var inrymd kvarn för fömalning af säd, dessutom en s.k. benstamp, samt en senare insatt mindre såg för sågning af takspån. Benstampen hade använts uteslutande för gårdens eget behof. Kreatursben hade krossats under stampen, hvarefter det krossade materialet förmalts till mjöl i en omedelbart intill anläggningen befintlig nu rifven skvaltkvarn. Benmjölet hade använts till jordens gödning, som man sade med alldeles utmärkt resultat.
Kvarnmaskineriet var utfördt till största delen af ek. Benstampen var helt af ek. Drifhjulet arbetade med vattenunderfall med en fallhöjd af ca. 1.40 meter. Det antecknades att utanpå byggnaden å gaflarnes vindskivor voro fastspikade rikligt med delar af hästskor.
Smedjeryd pr. Riseberga i sept. 1923 Mårten Sjöbeck Härtill fogas 1 plan och 2 foto.

Så långt uppteckningen från 1923. Ovan nämnda foto och plan har jag inte tillgång till, men går säkert att få kopior av från Folklivsarkivet i Lund. Där finner man en otrolig mängd information om livet i våra bygder för länge sedan. Arkivet är väl värt ett besök.
Det vore intressant om någon känner till hur det ser ut i Smedjeryd idag, skriv gärna en ny beskrivning som kan fogas till denna gamla.

Barbro Andréll