Strövelstorp


Strövelstorp

Kyrkan Strövelstorp kyrkaStrövelstorps kyrkas förnämsta klenod från äldre tid är det ståtliga krucifixet med Maria- och Johannesfigurerna. Ett krucifix flankerat av Jungfru Maria och Johannes kallas kalvariegrupp. Kalvarium kommer av det latinska ordet calvaria=huvudskalle, således Golgatagrupp. Strövelstorps kyrkas kalvariegrupp anses vara tillverkad i Tyskland under slutet av 1400-talet.

Källa: Svenska kyrkan Lunds Stift

Rosenbergs beskrivning
av Strövelstorp
 
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

 
Till församlingslistan