Rya


Rya

KyrkanRya kyrka 
Rosenbergs beskrivning
av Rya
Sn kring den från Helsingborg till Småland och Lagaådalen löpande landsväg, hvilken är lagd i Rönneåns tillflöde Pinneåns dal. Dennas temligen breda dalgång hyser de flesta hemmanen af en för öfrigt mycket backiga och mycket magra sn, der mosse och ljung upptaga vidsträckta områden. Längst i n.v. når sn nära upp till Hallandsgränsen, och Hallandsås uppträder der med en gren. Skogstillgången är ej betydlig. 0,530 qv.-mil eller 12,263 tnld, 13 1/6 mtl, 1,057 inv., 374,600 kr. fastighetsvärde. Någon större gård förekommer ej. Byn Rya ligger i s. delen; längre upp i byn Eket har sns nya kyrka blifvit bygd. Ännu nordligare märkes marknadsplatsen Ljungaskog. Sn är annex till Örkelljunga, som har poststation af samma namn.
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

 
Till församlingslistan