Riseberga


Riseberga

Kyrkan Riseberga kyrkaRiseberga Kyrkas ålder är obekant, antagligen från medeltiden.
Herrevadskloster som ligger inom Riseberga socken har helt dominerat bygden.
Det är möjligt att klosterkyrkan varit församlingskyrka och Riseberga kyrka ett kapell.
Vid ombyggnation under 1700-talet skall enligt traditionen, materialet till kyrkan hämtats från det raserade klostret i Herrevad.
1707 höjdes kyrktornet till nuvarande höjd. Åren 1733 och 1788 byggdes korsarmarna, 1819 förlängdes långhuset från 12 till 24 meter.
Vid invigningen 1820 tillägnades kyrkan Kronprins Oscar, sedermera Oscar I och kallas Oscars kyrka.
Kyrkan restaurerades 1937 och 1987. Bland inventarierna märks ett dopfat från 1645 och en nattvardskalk från 1646.

Källa: Klippans Komun

Rosenbergs beskrivning
av Riseberga
Sn i N. Åsbo hds s.ö. del kring Rönneån vid gränsen till Malmöhus län. Jernvägen Helsingborg-Hessleholm berör n. gränsen och har ej långt utom den stationerna Klippan, Hyllstofta och Perstorp, af hvilka den första är den för sn vigtigaste. 1,226 qv.-mil, hvaraf land 1,195 eller 27,651 tnld, 45 3/8 mtl, 3,840 inv., 1,706,300 kr. fastighetsvärde. S. delen tillhör den skogbevuxna Söderåsen, nedom hvilken vidtager en sandslätt med exercisfälten Ljungby hed och Bonarps hed. Norra hälften af sn med de båda Sorrödsjöarne är åter kuperad och ganska skogrik. Gårdarne ligga spridda öfver nästan hela området, men de flesta dock i mellersta delen, vid ån. Jordmånen är svag och bland näringarne ingå ved- och torfförsäljning samt inkomst från lägerplatsen, i hvilkens närhet många handtverkare, handlande, bagare, restauratörer och andra uppehålla sig. Staten eger här kungsgården Herrevadskloster (med ridhus för skånska kavalleriet) samt en mängd andra indr. militieboställen, sammanräknadt öfver 14 mtl. Byn Riseberga ligger vid ån och nära gästgifvaregården, dit Riseberga poststation är förlagt. Sn, som har 4 skolhus, bildar med annexet Färingtofta ett pastorat af 1 kl. i Lunds stift, patronelt-regalt under konungen såsom egare af Herrevadskloster.
Bygdebeskrivning 
Material i föreningen 

 
Till församlingslistan