Källna


Källna

KyrkanKällna kyrkaKällna kyrka byggdes i rött tegel 1870-71 med västtorn och rektangulärt långhus och med en femsidig avslutning i öster. En renovering utfördes 1939 och då tillkom bl a fem pannåer till predikstolen, utförda av Per Siegård. Av äldre inventarier märks dopfunten i sandsten från 1250-talet samt dopfatet i mässing med bottenrelief från 1600-talet föreställande ”utdrivandet ur paradiset”. En träskulptur av snidat trä är den enda kvarvarande delen av den predikstol som tillhörde Källna gamla kyrka. Altartavlan är målad av Erik Lindholm 1959 och föreställer utspis- ningen av två fiskar och fem bröd.Sedan 1979 står 1480 års kyrkklocka i vapenhuset, deponerad av Helsingborgs mueseum.

Källa: Klippans Komun

Rosenbergs beskrivning av KällnaKellna. Sn i N. Åsbo hd, Kristianstads län, nordostut från Åstorps jernvägsstation, begränsad på hela v. sidan af Rönneån, på hela norra af Rönneåns tillflöde Pinneån. 0,101 qv.-mil eller 2,337 tnld, 15 7/8 mtl, 808 inv., 804,700 kr. fastighetsvärde. Marken i allmänhet jemn och odlad, oftast fruktbar, i synnerhet vid sluttningarne till Rönneån, öfver hvilken den gamla landsvägen Helsingborg-Jönköping går vid Tranarps bro. Härifrån leder en väg norrut öfver Silfåkra sandfält, der sns nya kyrka blifvit uppförd. Byn Kellna vid Rönneån är blott 2 presthemman. Herregårdar äro Hjelmslund, Lundsgården och Storamölla, den sistnämda med ett vackert vattenfall i Pinneån. Staten eger några boställen. 2 skolhus. Sn är annex till Ö. Ljungby. Som postanstalt användes Klippans jernvägsstation.
Bygdebeskrivning
Material i föreningen

  Till församlingslistan