Kvidinge


Kvidinge

KyrkanKvidinge kyrka
Rosenbergs beskrivning
av Kvidinge
Sn i S. Åsbo hd, mellan Söderåsen i s. och Rönneån i n. och n.o. Jernvägen Helsingborg-Hessleholm skär tvärs igenom sn och har vid den betydliga kyrkobyn stationen Qvidinge, som äfven är post- och telegrafstation, 2,8 mil n.o. om Helsinborg och 4,4 v. om Hessleholm. 0,491 qv.-mil, hvaraf land 0,489 eller 11,326 tnld, 33 35/48 mtl, 2,682 inv., 2,101,500 kr. fastighetsvärde. Söderåsens sluttning är delvis brant och skogklädd, men för öfrigt är marken, frånsedt sluttningen mot ån, jemn och på de flesta ställen fruktbar och väl odlad. Längst i n.o. vid Tomarps kungsgård, som är sns enda större egendom, finnes dock äfven en skog. I Qvidinge by märks en till 4,500 kr. uppskattad qvarn samt Gyllenbjelkeska hospitalet och en annan genom enskild stiftelse upprättad understödsanstalt, båda i egna hus. Qvidinge hed, fordom exercisplats, men nu uppodlad, har en stor minnesvård öfver kronprinsen Karl Augusts der år 1810 inträffade bråddöd. Många hemman vid och på Söderåsen tillhör det på motsatta sidan af höjden liggande Vrams Gunnarstorp. Sn har 5 skolhus och bildar med annexet Sönnarslöf ett regalt pastorat af 1 kl. i Lunds stift.
Bygdebeskrivning
Material i föreningen

 
Till församlingslistan