Fysiska träffar under hösten.


När vi kommer att ha möjlighet till fysiska träffar kan vi vara maximalt 10 personer åt gången i lokalen för att hålla tillräckligt avstånd enligt riktlinjer.
Då måste vi tyvärr ha föranmälan. Det är inte kul att bli avvisad om man kommer och det är fullt.

Detta kommer att gälla för ALLA fysiska träffar till vidare. Vi kommer löpande att informera om läget via hemsidan och Facebook.

Styrelsen.