Xtra kvällsträff.


Onsdag den 16 Nov. Kl. 18.30 kommer Torsten Hannrup att fortsätta förre veckans pratande om Bjersgårdsarkivet. Vi kommer att vara i den egna lokalen med ingång via rampen på gaveln.