Fleninge kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fleninge kyrka
Fleninge kyrka
Län Skåne
Kommun Helsingborg
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Luggude
Pastorat Allerum
Församling Allerum
Landskap Skåne
Härad Luggude
Socken Fleninge
Byggnadsår Medeltida ursprung.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Luggude härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Helsingborg kommuns vapen
Luggude härad
Beskrivning


Fleninge kyrkas äldsta delar är från 1100-talet, rester från en romansk kyrka med långhus, kor och absid. Fragment av romanska kalkmålningar finns i triumfbågen, kring absidens fönster och på korets östra vägg.

1839-1840 genomgick kyrkan en radikal förändring. Större delen av långhusets och korets yttermurar revs. Kyrkorummet utvidgades med ett större tvärskepp och stora fönster togs upp i de kvarstående resterna av långhuset. Det gamla vapenhuset i söder revs och den utvändiga trappan till tornet ersattes med en invändig. I kyrkorummet slogs nya valv, korabsidens norra del fick en dörr och den södra ett fönster. I början av 1920-talet förändrades kyrkans exteriör, tornet fick då sitt nuvarnde utseende med öppen lanternin. Den invändiga torntrappan revs och ersattes med ett utvändigt trapphus. I början av 1960-talet restaurerades kyrkan invändigt.

Altartavlan är målad 1882 av professor Mårten Eskil Winge, altaret är ett enkelt träarbete. Glasmålningen i rundförnstret över altaret är målad av konstären Hugo Gehlin. Dopfunten är ett 1700-talsarbete i trä, dopfatet ett mässingsarbete från 1500-talet. Predikstolen från början av 1600-talet är utförd i rikt snidad ek.

Series pastorum


Niels Hemmingsen omnämnd 1547
Albrekt Hansen omnämnd under åren 1564-1584
Knud Hansen omnämnd under åren 1591-1636
Christen Christensen 1637-1656
Niels Jensen Tulin 1657-1686
Palle Jakobsson Bang 1687-1695
Jonas Groterus 1697-1705
Nicolaus Stenhoff 1705-1718
Olof Hellichius 1719-1728
Johannes (Johan) Nicolaus Sundius 1728-1774
Anders Forssell 1775-1786
Gabriel Thulin 1788-1821
Sven Claesson Arrhén 1821-1854
Otto Bernhard Pommer 1855-1869
Sven Olof Sjögren 1870-1885
Arnold Nathanael Hammar 1885-1915
Nils Albin Gudmundsson Bergstrand 1915-1943
Karl Bruno Fredlund 1943-

Series CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Lund stifts hemsida. "Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa: Informationsbladet "Välkommen till Fleninge kyrka" förf. ej angiven.

Bildmaterial
Fredric Nilsson -bjuv

Byggnadsperiod / år
Barbro Andréll -klippan
Källa: Informationsbladet "Välkommen till Fleninge kyrka" förf. ej angiven.


Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stifts herdaminne", Carlquist.

Series Cantorum

Källa: