Josephina Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Josephina Kyrka
Josephina kyrka
Län Skåne
Kommun Klippan
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Åsbo
Pastorat Riseberga - Färingtofta
Församling Färingtofta
Landskap Skåne
Härad Norra Åsbo
Socken Färingtofta
Byggnadsår 1820-talet.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Norra Åsbo härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Klippan kommuns vapen
Norra Åsbo härad
Beskrivning


Den nuvarande kyrkan i Färingtofta, som invigdes 1828, ersatte den gamla medeltidskyrkan, troligen byggd på 1200-talet. Den nya kyrkan tillägnades Oscar I:s gemål Josefina och kom således att kallas Josefina kyrka. Kyrkans längdaxel går i nord-sydlig riktning och altaret, som är kombinerat med predikstolen, är placerat på långhusets östvägg. Dopfunten av sandsten är medeltida och bevarad från den gamla kyrkan. Dopfatet i mässing är ett 1600-talsarbete.

Ett medeltida krucifix som tillhört den gamla kyrkan är sedan 1912 deponerat på Lunds historiska museum, men en identisk kopia finns placerad vid altaret i nuvarande kyrkan. Kyrkans storklocka, troligen från 1400-talet, är möjligen den klocka som i handlingar från 1612 sägs ha flyttats från kyrkan i Herrevadskloster till Färingtofta kyrka.
På långhusets östra vägg finns invändigt en inmurad gravsten med texten "Här under hvilar för detta Regement Fältskären Gust. Arendt Fehbell född uti Saxen Anrick Stadt den 25 jan. 1679. Död i Färingtofta den 5 sept. 1740".

Series pastorum


Knudt Jensson omkring 1610
Anders omkring 1615
Christian Foss 1616-?
Christian Christensen Stub omkring 1630
Laurits Nilsson Rhode 1645-1694 Häradsprost
Even Hansson 1694-1720
John Evensson Bergström 1720-1731
Hans Sorbonius 1732-1735
Jöns Malmqvist 1737-1758
Samuel Arsenius 1759-1786 Häradsprost
Jonas Nordvall 1789-1812 Teologie Doktor
Christian Schönbeck 1813-1836 Häradsprost och Hovpredikant
Samuel Gustaf Engdahl 1837-1868 Häradsprost
Karl Erik Fabian Oscar Åkerhielm 1870-1892 Friherre
Erik Fridolf Sandberg 1896-1911
Karl Leonard Östman 1913-1926
Albin Jönsson 1927-1956
Knut Lundberg 1956-

Series Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.
Lund Stifts hemsida.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Färingtofta kyrka" folder i kyrkan, författare ej angiven.

Bildmaterial
Barbro Andréll -klippan

Byggnadsperiod / ÅR
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Färingtofta kyrka" folder i kyrkan, författare ej angiven.

Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stifts herdaminne", Carlquist.

Series Cantorum för församlingen
Källa: