Hästveda Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.
Hästveda Kyrka
Hästveda
Län Skåne
Kommun Hässleholm
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Västra Göinge
Pastorat Hestveda-Farstorp
Församling Hestveda
Landskap Skåne
Härad Östra Göinge
Socken Hestveda
Byggnadsår Medeltida ursprung.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Östra Göinge härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Hässleholm kommuns vapen
Östra Göinge härad
Beskrivning


Hästveda kyrka är i sina äldsta delar en medeltida, romansk kyrka från 1100-talets slut. Under 1400-talet slogs kyrkans valv.
Kalkmålningarna i Hästveda kyrka är berömda, framtagna vid en restaurering 1940. Målningarna är från två skeden.
Absiden rymmer senromanska verk från 1200-talets andra eller tredje fjärdedel.

I korvalven finns sengotiska målningar, daterade till 1480-talet, och som av experter tillskrivs den vid medeltidens slut, i denna del av Skåne verksamme, Everlövsmästaren. Målningarna, som är mycket välbevarade, anses vara bland denne okände mästares allra främsta.

Altaruppsatsen är utförd av Johan Ullberg på 1770-talet, predikstolen torde vara ett 1600-talsarbete.

Series pastorumSeries Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.
Lund stifts hemsida.
"Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stift i ord och bild", delförf. Gunnar Anshelm.

Bildmaterial
Barbro Andréll -klippan

Byggnadsperiod / ÅR
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stift i ord och bild", delförf. Gunnar Anshelm.

Series Pastorum för församlingen
Källa:

Series Cantorum för församlingen
Källa: