Burlövs gamla kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.
Burlövs gamla kyrka
Burlövs gamla kyrka
Län Skåne
Kommun Burlöv
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Bara
Pastorat Burlöv
Församling Burlöv
Landskap Skåne
Härad Oxie
Socken Burlöv
Byggnadsår 1100-talet.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Oxie härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Burlöv kommuns vapen
Oxie härad
Beskrivning


Efter det att den nya kyrkan i Burlöv togs i bruk år 1900, övergavs den gamla medeltidskyrkan i socknen och stod under ungefär ett decennium öde och fick förfalla, men sattes åter i stånd och är nu en fullt fungerande kyrka.

Denna gamla medeltidskyrka stammar i sina äldsta delar, långhuset och en del av koret, från 1100-talet. På 1400-talet utvidgades korpartiet mot öster och en breddning av det skedde åt södra sidan. Redan på 1200-talet har tornet i väster kommit till, men sitt huvudsakliga utseende har det fått först i slutet av medeltiden. Det vackra vapenhuset framför långhusets ursprungliga sydingång stammar från 1300-talet.

I kyrkans inre finns i det utvidgade korets senmedeltida valv spår av dekoration i form av rödvita band längs ribborna. Långhusets valv är förmodligen från 1200-talets senare del.

Altaruppsatsen är ett verk av lundaskulptören Jakob Kremberg och daterad 1598. Samtida med altaruppsatsen är kyrkans predikstol.

Series pastorumSeries CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidingebr> Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stift i ord och bild", delförf. Gunnar Anshelm.

Bildmaterial


Byggnadsperiod / år
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stift i ord och bild", delförf. Gunnar Anshelm.


Series Pastorum för församlingen


Källa:

Series Cantorum

Källa: