Bosarp kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Bosarp kyrka
Bosarp kyrka
Län Skåne
Kommun Eslöv
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Frosta
Pastorat Östra Onsjö
Församling Östra Onsjö
Landskap Skåne
Härad Onsjö
Socken Bosarp
Byggnadsår 1868
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Onsjö härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Eslöv kommuns vapen
Onsjö härad
Beskrivning


I 1867 rev man den gamla 1100-talskyrkan i Bosarp. Den nya kyrkan byggdes bland annat av stenar från den gamla kyrkan. För nybyggnationen införskaffades en ny bit jord och den nya kyrkan kom att byggas ca 500 meter från den gamla. Den nya kyrka invigdes den 9 augusti 1868.

Kyrkan kom att renoveras mellan mars och september 1913. 1952 putsades hela innertaket om och har i stort behållit sitt utseende sedan dess, även om senare renoveringar skett. 1953 fick kyrkan en ny orgel, som används än idag. Altaret är gjort av polerad kalksten. Någon altartavla i traditionell mening finns inte. Istället finns ett stort krucfix, gjort av Nils Jörgen Andersson, Djursholm. Dopfunten är från 1100-talet och huggen i sandsten. Den står på ett fundament, som består av medeltida gravstenar och en häll, som legat över kyrkoherde Carl Petter Wittlows grav.

Predikstolen är från 1600-talet och är tydligt präglad av barocken. Predikstolen pryds av snidade figurer föreställande evangelisterna och bär inskriften: "Beati, qui verbum dei et custodiunt illud. Luce XI" (Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det. Luk.11) Bosarps kyrka har två klockor. Den äldsta kommer från den gamla kyrkan och inköptes 1655 från Helsingör, men gjöts om 1810. Den andra klockan har tillhört den medeltida kyrkan i Gullarp, som revs i mitten av 1800-talet.

Series pastorum


Peder Hansen omnämnd 1505
Jens Olsen omnämnd under åren 1584-1604
Brun Jensen omnämnd under åren 1608-1639
Mikkel Mikkelsen Örbeck 1639-1660
Bengt Larsson Fogelsång 1660-1665
Paul Larsson Rosenlund 1665-1667
Laurits Pedersen Hedeskog 1667-1682
Christian Thomasson Hein 1683-1707
Severin Corvin 1708-1743
Elias Cervin 1745-1760
Carl Kruzén 1761-1794
Carl Peter Wittlow 1797-1806
Carl Svenonius 1807-1812
Carl Clemens Rothstein 1812-1817
Christian Roos 1818-1830
Paul Gabriel Ahnfelt 1833-1849
Berndt Petter Krumlinde 1850-1862
Jakob Otto Henrik Bengtsson Bergqvist 1864-1891
Jöns Nilsson Serner 1892-1928

Series CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidingebr> Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Lund stifts hemsida.

Textmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: Östra Onsjö Församlings hemsida.

Bildmaterial
Barbro Andréll -klippan

Byggnadsperiod / år
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stift i ord och bild" delförf. Gunnar Anshelm.


Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa: Lunds stifts herdaminne, Carlquist.

Series Cantorum

Källa: