Borrie kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den utskrivbara versionen stöds inte längre och kanske innehåller renderingsfel. Uppdatera din webbläsares bokmärken och använd standardutskriftsfunktionen istället.
Borrie kyrka
Borrie kyrka
Län Skåne
Kommun Ystad
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads
Pastorat Stora Köpinge kyrkliga samfällighet
Församling Borrie
Landskap Skåne
Härad Herrestads
Socken Borrie
Byggnadsår 1100-talets början.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Herrestads härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Ystad kommuns vapen
Herrestads härad
Beskrivning


Borrie är en av landets minsta församlingar och kyrkan är mycket liten. Men också synnerligen intressant såsom varande en av de förnämligsta romanska stilskapelserna. Den är uppförd vid 1100-talets början efter engelsk förebild av sandsten, kalksten och annan sten i ojämna skift. Vid årsskiftet 1870 övergavs kyrkan och 1875 omvandlades det forna koret till klockstapel medan långhuset fick förfalla.

1928-1929 restaurerades kyrkan. I anslutning till den kvarvarande märkliga tribunbågen återuppfördes absiden på den gamla grunden. Borrie kyrka är en verklig klenod som framsynt nog räddades undan det förfall och rivningsraseri som präglade 1800-talets senare hälft.

Series pastorumSeries CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge Barbro Andréll -
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. "Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: "Skånska kyrkor", Leif Åke Bengtsson.

Bildmaterial


Byggnadsperiod / år
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: "Skånska kyrkor", Leif Åke Bengtsson.


Series Pastorum för församlingen


Källa:

Series Cantorum

Källa: