Kvistofta Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Kvistofta Kyrka
Kvistofta
Län Skåne
Kommun Helsingborg
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Helsingborg
Pastorat Kvistofta
Församling Kvistofta
Landskap Skåne
Härad Luggude
Socken Kvistofta
Byggnadsår ca. 1200
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Luggude härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Helsingborg kommuns vapen
Luggude härad
Beskrivning


Kvistofta kyrka är belägen i Rååns dalgång, cirka 8 km från åns utlopp i Öresund. Kyrkan stammar från 1200-talet och är ursprungligen en romansk kyrka, byggd av sandsten. Tornet är senmedeltida. 1779 tillkom korsarmar i norr och söder och vid samma tillfälle las även kyrkans tegelgolv.
Altartavlan är från 1870-talet, en kopia av Rafaels målning ”Kristi förklaring” Kyrkans dopfunt, ett Italienskt arbete i alabaster, kom till Rydebäcks gård någon gång under 1800-talets senare hälft. Funten, som förmodligen ursprungligen varit avsedd som trädgårdsprydnad, räddades från ett fartyg som förlist i Öresund och skänktes 1881 till kyrkan av Rydebäcks ägare C. Hofreter.

I kyrkan finns minnestavlor uppsatta över tre av Kvistofta och Glumslövs tidigare prostar och kyrkoherdar. Över västingången ses tavlan över Jakob Faxe och i sakristian återfinns tavlor över Adam Lorentz Hjort och David Munck af Rosenschöld.
Korfönstren är utförda av konstnären Ralph Bergholtz. Kyrkans lillklocka är möjligen medeltida, storklockan är gjuten 1731 av Andreas Wetterholtz i Malmö.

Series pastorumSeries Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.

Textmaterial

Källa:Broschyren Kvistofta Kyrka, vägledning för besökare. Textförfattare ej angiven.

Bildmaterial
Fredric Nilsson -bjuv

Byggnadsperiod / ÅR
Barbro Andréll -klippan
Källa:

Series Pastorum för församlingen
Källa:

Series Cantorum för församlingen
Källa:


*Arkiv relaterade till Kvistofta Kyrka. Källa: Nationella arkivdatabasen, Riksarkivet.