Kvidinge Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kvidinge Kyrka
Kvidinge
Län Skåne
Kommun Åstorp
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Åsbo
Pastorat Kvidinge
Församling Kvidinge
Landskap Skåne
Härad Södra Åsbo
Socken Kvidinge
Byggnadsår 1884 -86
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Södra Åsbo härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Åstorp kommuns vapen
Södra Åsbo härad
Beskrivning


Kvidinge kyrka uppfördes under åren 1884-86 efter att den gamla medeltida gråstenskyrkan rivits, med undantag för vissa delar av tornet som ingår i nuvarande kyrkans tornbyggnad.
Den nya kyrkan är uppförd i nygotisk stil och i ritningarna har man utgått från grundplanen till Caroli Kyrka i Malmö som dock saknar torn och sakristia. Grundplanen är korsformig med ett sextonsidigt mittparti. Korsets fyra delar är lika långa och inrymmer långhus, tvärskepp och kor. Invändigt har kyrkan renoverats 1926 och 1966.
Altaruppsatsen från den gamla kyrkan är nu placerad i kyrkans norra tvärskepp. Nya altartavlan är målad 1886 av Mårten Eskil Winge och föreställer hur Jesus vid sitt besök i Emmaus bryter brödet och lärjungarna som då känner igen honom. Dopfunten från 1886 är en snidad ängel i trä som bär upp dopfatet.
Kyrkans huvudorgel är byggd av orgelbyggare Rasmus Nilson i Malmö 1866, ombyggd 1886. Delar av kyrkans nattvardssilver har tidigare tillhört Västra Sönnarslövs gamla kyrka. Tornet har tre klockor. Den äldsta klockan är från 1494 och är också den största. Mellanklockan är från 1747, tillverkad i Malmö av Andrea Wetterholtz liksom 'lillklockan' från 1737. Den minsta klockan kallas också för Hospitalsklockan efter sin förra placering i porten i kyrkogårdsmuren som ledde till hospitalet.
Fyra huvudbaner, tidigare uppsatta i gamla kyrkan till minne av adelsmän som varit bosatta på Tomarps kungsgård, finns nu uppsatta i nya kyrkan. På västra väggen under orgelläktaren ses generalmajoren Hans Christoffer Kock von Crimsteins huvudbanér. Till vänster på samma vägg återfinns kaptenen, friherre Gustav de Mortaignes banér. I kyrkans södra korsarm finns överstelöjtnanten Lars Mattsson Gyllenpamps banér och det fjärde huvudbanéret, till minne av överstelöjtnant Håkan Gyllenbielke, finns nu i kyrkans vapenhus. Håkan Gyllenbielke förordnade i sitt testamente att hans förmögenhet skulle användas till en stiftelse för fattiga, vilket resulterade i det Gyllenbielska hospitalet som är byggt invid kyrkan.

Series pastorum


Herr Mikkel nämnd 1564
Niels Mikkelsen nämnd 1571
Haagen Nielsen nämnd 1602
Peder Olsen
Herr Jens N. nämnd 1609
Jakob Lauritsen 1609-1617
Tomas Tullesen -1619
Olof Hansen 1619-1637
Peder Poulsen 1637-1659
Sigvard Eriksson 1659-1663
Hans Jakobsson 1663-1695
Petrus Qviding 1695-1720
Erasmus Trägårdh 1721-1734
Alexander Ziebeth 1734-1780
Gudmund Schjött 1781-1794
Hans (Johan) Georg
Krook 1794-1854
Samuel Heurlin 1855-1897
Rasmus Helgesson 1898-1927
Nils Otto Stenow 1927-1962

Series Cantorum


Per Persson Qvidinge omnämnd 1682
Olof Palm omnämnd 1720
Samuel Lundqvist omnämnd 1779
Jöns Lundqvist omnämnd 1807
Jacob Kull 1839-omkring 1859
Pål Cedervall omkring 1860-1864
Jöns Pet. Holm 1864-1866
J. Birger Hultgren 1869-1871
Bror Lars Hjertstrand 1871-

Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa:Folder om Kvidinge kyrka av Lennart Jönsson, reviderad av Anders Jansson.

Bildmaterial
Barbro Andréll -klippan

Byggnadsperiod / ÅR
Barbro Andréll -klippan
Källa:Folder om Kvidinge kyrka av Lennart Jönsson, reviderad av Anders Jansson.

Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stifts herdaminne", Carlquist.<

Series Cantorum för församlingen Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stifts herdaminne", Carlquist.
Kvidinge kyrkoarkiv.


*Arkiv relaterade till Kvidinge Kyrka. Källa: Nationella arkivdatabasen, Riksarkivet.