Hammarlunda Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Hammarlunda Kyrka
Hammarlunda Kyrka
Län Skåne
Kommun Eslöv
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Frosta
Pastorat Löberöd
Församling Löberöd
Landskap Skåne
Härad Frosta
Socken Hammarlunda
Byggnadsår 1100-talets andra hälft.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Frosta härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Eslöv kommuns vapen
Frosta härad
Beskrivning


Den åt S:ta Anna helgade sockenkyrkan i Hammarlunda hör till de skånska kyrkor som kan tillskrivas den berömde stenmästaren Mårten, vilken efter avslutat arbete vid Lunds Domkyrka var flitigt verksam på landsbygden.

Redan tidigare har det dock funnits en kyrka i socknen, en enkel träbyggnad, sannolikt från mitten av 1100-talet. Kyrkan i Hammarlunda är uppförd av gråsten och sandsten i typisk romansk stil med rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid längst i öster, den sistnämnda rikt utsmyckad efter förebild från Lundadomen.
Kyrkan har ett för trakten ovanligt runt västtorn.

Dopfunten, huggen av ett enda block sandsten, är sannolikt huggen vid Mårten stenmästares verkstad.
Altaruppsatsen är ett renässansarbete från 1500-talets slut, de sex tavlorna i altaruppsatsens mitt är målade under 1700-talet. Predikstolen är daterad 1636.

Series pastorum


Joachim Pedersen omnämnd under åren 1536-1546
Herr Svend död 1573
Frans Rasmussen Bierbo omnämnd under åren 1573-1624
Mads Jensen Vare 1626-omkring 1646
Fredrik Pedersen Sture 1648-1687
Jöns Schult 1687-1721
Johan Mandorff 1721-1722
Hans Ursell 1722-1751
Zacharias Aron Kihlgren 1752-1769
Per Wilhelm Stevenius 1771-1789
Nils Johan Sundius 1790-1808
Christopher Hägg Olofsson 1809-1820
Bengt Christenson 1821-1831
Johan Niclas Gadd 1831-1873
Nils Peter Nyström 1874-1891
Johan Peter Norbäck 1891-1920
August Alfred Knöös 1920-1938
Hans Bertil Lundberg 1940-

Series Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.
Lund stifts hemsida.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stift i ord och bild" delförf. Gunnar Anshelm.

Bildmaterial
Fredric Nilsson -bjuv

Byggnadsperiod / ÅR
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stift i ord och bild" delförf. Gunnar Anshelm.

Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stifts herdaminne", Carlquist.

Series Cantorum för församlingen
Källa: