Hallaröd Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Hallaröd Kyrka
Hallaröd
Län Skåne
Kommun Höör
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Frosta
Pastorat Höör
Församling Höör
Landskap Skåne
Härad Onsjö
Socken Hallaröd
Byggnadsår 1100-talet.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Onsjö härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Höör kommuns vapen
Onsjö härad
Beskrivning


Sankt Olofskyrkan i Hallaröd uppfördes troligen i slutet av 1100-talet. Kyrkans ansenliga torn har tillkommit i försvarssyfte senare under medeltiden.
Nykyrkan åt norr byggdes 1833.

I det senmedeltida korvalvet framtogs 1913 kalkmålningar, utförda i sengotisk stil. Valvkappornas målningar är troligen från 1597. Vid kalkningasarbeten 2001 upptäcktes målningar i hela tornrummet, den senaste från 1700-talet.
Det anses unikt att kyrkan är målad under flera olika århundraden.

1953 genomgick kyrkan en omfattande restaurering som återgav kyrkan mycket av sin medeltida prägel.

Dopfunten, huggen i sandsten, är medeltida. Dopfatet är från 1500-talet.
Triumfkrucifixet från 1200-talet förvarades under ett antal år på Lunds historiska museum men återfördes till Hallaröds kyrka 1985. En altarpredikstol i empirstil är sedan 1953 placerad i nykyrkan, den nuvarande predikstolen är tillverkad efter äldre förebild.

Series pastorum


Jakob Andersen omnämnd 1546
Herr Birger tj.tid obekant
Peder Knudsen omnämnd 1556
Lauritz Hansson 1565-
Hans Lauritsen omnämnd under åren 1578-1599
Laurits Mortensen omnämnd under åren 1608-1619
Hack Enertsen omnämnd under åren 1620-1645
Laurits Herbertsen 1645-1672
Bruno Mikkelsen Örbeck 1672
Nils Christophersson Londin 1672-1674
Erik Persson 1674-1679
Erik Petraeus 1680-1685
Jakob Sörensson 1686-1693
Lars Trägårdh 1694-1708
Enoch Wettring 1709-1711
Per Ivarsson 1711-1721
Hans Low 1721-1754
Nils Rördahl 1754-1767
Christian Kemner 1767-1793
Olof Plantin 1794-1828
Anders Kihlgren 1829-1853
Jöns Ohlsson 1853-1880
Per Nilsson Ljungfelt 1880-1910
Albin Severin Olsson 1911-1939
Rudolf Berner 1939-1946
Hans Bernhard August Hammar 1946-

Series Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.
Lund stifts hemsida.
"Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa:Höör församlings hemsida.

Bildmaterial
Hjördis Nilsson -klippan

Byggnadsperiod / ÅR
Barbro Andréll -klippan
Källa:Höör församlings hemsida.

Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stifts herdaminne", Carlquist.

Series Cantorum för församlingen
Källa: