Hörby Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Hörby Kyrka
Hörby
Län Skåne
Kommun Hörby
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Frosta
Pastorat Hörby
Församling Hörby
Landskap Skåne
Härad Frosta
Socken Hörby
Byggnadsår Cirka 1140
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Frosta härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Hörby kommuns vapen
Frosta härad
Beskrivning


Hörby kyrka är i sina äldsta delar från tiden omkring år 1140. Kyrkans byggmästare anses vara "Carl Stenmästare", den förnäma sandstensportalen i den gamla söderväggen vittnar fortfarande om hans konstskicklighet. Kyrkans valv slogs under senmedeltiden.

En stor tillbyggnad åt norr gjordes 1895. Vid den senaste restaureringen 1956, uppfördes ett nytt sandstensaltare i den gamla triumfbågen, ett triumfkrucifix från senmedeltiden restaurerades och placerades på väggen ovanför.

Högaltaret, som är rikt utsirat, är snidat av den tyske mästaren Statius Otto 1632. Predikstolen och dopfunten, även de snidade i trä, härrör sig från samma tid som altaret. Korfönstren med motiv från Jesu liv, är uförda 1951 av den danske konstnären Gunnar Theander.

Kyrkorgeln med 24 stämmor är byggd hos Mårtenssons orgelfabrik i Lund 1963.

Series pastorum


Peder Pedersen omnämnd 1536
Laurens Krog omnämnd under åren 1542-1552
Jens Hansen 1578-1614
Corfitz Olsen 1617-1624
Zacharias Poulsen omnämnd under åren 1624-1630
Christen Hansen Sthen 1630-1641
Laurits Pedersen 1641-1656
Marcus Clausen Helmer 1656-1660
Christopher Pedersen Feig omnämnd under åren 1660-1663, avsatt
Hans Hansson Bruun omnämnd under åren 1664-1673
Per Jönsson Sommar 1674-1719
Erasmus Bredahl 1719-1737
Petrus Thornander 1738-1751
Johan Herlin 1751-1784
Henrik Ejlertsson Barfoth 1786-1798
Christopher Daniel Bunth 1799-1831
Petter Magnus Weibull 1831-1847
Johan Georg Gustaf Efvergren 1847-1879
Jöns Christian Evald Åkeson-Lundegård 1879-1915
Elis Reinhold Corneliuson 1916-1951
Einar Hugo Paul Hyllander 1951-

Series Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.
Lund stifts hemsida.
"Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa:Hörby pastorats hemsida.

Bildmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge

Byggnadsperiod / ÅR
Barbro Andréll -klippan
Källa:Hörby pastorats hemsida.

Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stifts herdaminne", Carlquist.

Series Cantorum för församlingen
Källa: