Höör Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Höör Kyrka
Höör
Län Skåne
Kommun Höör
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Frosta
Pastorat Höör
Församling Höör
Landskap Skåne
Härad Frosta
Socken Höör
Byggnadsår Ursprung från sent 1100-tal.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Frosta härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Höör kommuns vapen
Frosta härad
Beskrivning


Kyrkan i Höör, uppförd av Mårten Stenmästare under senare delen av 1100-talet är, liksom domkyrkan i Lund, uppförd av sten från Höörs stenskog.
Långhuset, koret och absiden härrör från den medeltida kyrkan, långhuset förlängdes på 1600-talet. Kyrkans norra sidoarm byggdes 1769, den södra tillkom 1890. Det nuvarande tornet är från 1821, spiran restes 1890.

Dopfunten är kyrkans ursprungliga, på dess kant står i runskrift "Martin mik giarde".

Predikstolen från 1601 och altaret från 1609 är båda verk av den skånska renässanskonstens främste representant, mäster Jakob Kremberg.
Kyrkans gamla kalkmålningar framtogs vid en restaurering i slutet av 1800-talet.
Kyrkan har tre klockor.
Den äldsta klockan är gjuten i Stralsund på 1400-talet, nästa klocka göts 1632, senare omgjuten. Den tredje och nyaste klockan är från 1957.

Series pastorum


Sven Clausen/Koore omnämnd 1550
Jens Mikkelsen omnämnd under åren 1579-1591
Hemming Knudsen omnämnd under åren 1591-1618
Jörgen Nielsen omnämnd under åren 1620-1632
Laurits Hansen 1633-1636
Elias Rask 1643-1671
Olof Gemzaeus 1671-1683
Nils Erman 1683-1684
Erasmus Nollerodh 1685-1714
Lars Nordbeck 1715
Nils Ringius 1716-1751
Ingemar Cuhlberg 1752-1755
Per Ring 1756-1765
Johan Christian Eckardt 1767-1784
Olof Palm 1784-1792
Assar Askulin 1793-1796
Nils Hörlin 1797-1807
Abraham Bergelin 1807-1817
Jakob Peter Cronwall 1818-1827
Carl Anton Wassberg 1828-1861
Ephraim Bager 1862-1869
Jonas Peter Gülich 1870-1875
Carl Thure Sjöström 1876-1882
Andreas Hofström 1883-1911
Karl Lewis Jonsson 1911-1918
Jöns Nilsson Werner 1919-1936
Oscar Hilmer Wentz 1937-

Series Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Barbro Andréll -klippan
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.
Lund stifts hemsida.
"Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa:Höör pastorats hemsida.

Bildmaterial
Hjördis Nilsson -klippan

Byggnadsperiod / ÅR
Barbro Andréll -klippan
Källa:Höör pastorats hemsida.

Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa:"Lunds stifts herdaminne", Carlquist.

Series Cantorum för församlingen
Källa: