Glostorp Kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Glostorp Kyrka
Glostorp
Län Skåne
Kommun Malmö
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Malmö
Pastorat Oxie
Församling Oxie
Landskap Skåne
Härad Oxie
Socken Glostorp
Byggnadsår Efter 1500-talets mitt.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Oxie härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Malmö kommuns vapen
Oxie härad
Beskrivning


Glostorps kyrka tillhör de äldre kyrkorna i provinsen och ersatte en mindre medeltidskyrka vid Badstrups offerkälla inom socknen. Ännu in på 1700-talet fanns ruinerna av kyrkan i Badstrup kvar och det var brukligt att pengar offrades i källan.

Den nuvarande kyrkan uppfördes strax efter 1500-talets mitt ett par km. nordväst om offerkällan. Tornet tillbyggdes i gråsten 1782 och korsarmana i tegel 1860. Även absidutbyggnaden i öster tillkom på 1860-talet.

"Oxeimästarns" sandstensfunt är från 1100-talet och härstammar från kyrkan i Badstrup. Kyrkans predikstol är från 1600-talet och altaruppsatsen ett arbete från 1700-talet.

Series pastorumSeries Cantorum
Bidragslämnare och källorGeografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa:Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.

Textmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa:"Skånska kyrkor", Leif Åke Bengtsson.

Bildmaterial


Byggnadsperiod / ÅR
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa:"Skånska kyrkor", Leif Åke Bengtsson.

Series Pastorum för församlingen
Källa:

Series Cantorum för församlingen
Källa: