Fågeltofta kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Fågeltofta kyrka
Fågeltofta kyrka
Län Skåne
Kommun Tomelilla
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Österlen
Pastorat Brösarp
Församling Fågeltofta
Landskap Skåne
Härad Albo
Socken Fågeltofta
Byggnadsår Tiden kring 1175.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Albo härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Tomelilla kommuns vapen
Albo härad
Beskrivning


En väl bevarad romansk absidkyrka från tiden kring 1175 med stjärnvalv slagna på 1400-talets början. Det påstås att drottning Margareta, som ärvde St. Topphems gård skall ha bekostat stjärnvalven i helgedomen.

Senare tillkom "Bondrumskyrkan", en utbyggnad åt norr och ett vapenhus samt år 1822 västtornet. År 1946 upptäcktes vid triumfbågen apostlamålningar från början av 1400-talet.

Det finns också sakramentsnicsh i kormuren. För predikstolen från 1625 har A. Sinclairs till Kronovall vapen. Som dess fot tjänstgör den romanska funten.

Series pastorumSeries CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister.

Textmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: "Skånska kyrkor", Leif Åke Bengtsson.

Bildmaterial
Fredric Nilsson -bjuv

Byggnadsperiod / år
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: "Skånska kyrkor", Leif Åke Bengtsson.


Series Pastorum för församlingen


Källa:

Series Cantorum

Källa: