Djurröd kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Djurröd kyrka
Djurröd kyrka
Län Skåne
Kommun Kristianstad
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Villands och Gärds
Pastorat Vä-Skepparslöv
Församling Träne-Djurröd
Landskap Skåne
Härad Gärds
Socken Djurröd
Byggnadsår 1100-talet.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Gärds härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Kristianstad kommuns vapen
Gärds härad
Beskrivning


Djurröds medeltidskyrka, tillkommen i slutet av 1100-talet, hade från början plant trätak, vars avsågade bjälkar ännu syns ovanför de på 1400-talet inslagna kryss- och stjärnvalven i långhuset och koret. På 1700-talet skedde tillbyggnader och vid mitten av 1800-talet restes det nuvarande tornet.

Av stort intresse är de i kyrkans medeltida delar fragmentariskt bevarade kalkmålningar. Dessa härrör från två skeden i kyrkans byggnadshistoria. En del av målningarna torde kunna tillskrivas den så kallade Vittskövlemästaren eller en nära lärljunge och medarbetare. Dessa målningar har tillkommit strax efter valvslagningen, troligen runt 1460. Åtskilligt tidigare har en annan medeltidsmålare arbetat här. Ovanför valven på den norra väggen, tillkommen före valvslagningen, alltså under romansk eller tidig gotisk tid, finns en stor bild av den helige Kristoffer.

Kyrkans altaruppsats är daterad 1706 och är det enda säkert påvisbara arbetet av denna art av den i Kristianstad under 1700-talets första årtionde verksamme bildsnidaren Petter Norrman. Även predikstolen är daterad 1706.

Series pastorumSeries CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Lund stifts hemsida. "Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stift i ord och bild" delförf. Gunnar Anshelm.

Bildmaterial
Barbro Andréll -klippan

Byggnadsperiod / år
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Lunds stift i ord och bild" delförf. Gunnar Anshelm.


Series Pastorum för församlingen


Källa:

Series Cantorum

Källa: