Brunnby kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Brunnby kyrka
Brunnby kyrka
Län Skåne
Kommun Höganäs
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Luggude
Pastorat Brunnby
Församling Brunnby
Landskap Skåne
Härad Luggude
Socken Brunnby
Byggnadsår Omkring år 1200.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Luggude härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Höganäs kommuns vapen
Luggude härad
Beskrivning


Brunnby kyrka är ursprungligen en romansk medeltidskyrka, byggd runt år 1200, med långskepp och ett i öster rakt avslutat kor. Kyrkan är en Andreaskyrka, uppkallad efter aposteln med samma namn. Kyrkans valv slogs i slutet av 1400-talet och försågs med vackra kalkmålningar. Valv och målningar tillkom på initiativ av Barbara Brahe, slottsfru på Krapperup, som skänkte dessa till kyrkan efter en pilgrimsfärd till Rom 1475. Många av målningarna visar aposteln Andreas liv.

Tornet tillkom omkring år 1500, huvudingången i väster togs upp på 1750-talet. Runt år 1500 tillkom även ett sidoskepp i norr, det så kallade Arilds kapell, det södra sidoskeppet, som kallas Mölle kapell, är byggt 1752. Predikstolen är ett vackert renässansarbete från 1623. Dopfunten, skänkt till kyrkan 1895 av Friherre Nils Gyllenstierna på Krapperup, är tillverkad i skulpterad ek. Dopfatet är från 1600-talet. Altartavlan från 1873 är målad av Nils Månsson Mandelgren, bördig från Väsby. Tavlan som visar Kristus och de två lärljungarna i Emmaus, är en kopia av ett verk av den danske målaren Adam Müller. En äldre altaruppsats från 1700-talets första hälft är nu placerad i kyrkans södra korsarm.

1911-12 genomgick kyrkan en omfattande restaurering. Ett nytt kor tillkom, det gamla inreddes till sakristia. Nya korsarmar byggdes till de ursprungliga och dessa försågs, liksom tornet, med trappgavlar. Predikstolen flyttades till sin nuvarande plats och fick ny färgsättning. Långskeppets kalkmålningar togs fram, ett drygt och kostsamt arbete. Arkitekt för ombyggnaden var Professor Isak Gustaf Clason, Stockholm, byggmästare var Anders Pettersson, Svedala.

Series pastorum


Hans Hansen 1569
Hans Brinckel 1573-1580
Hans Jørgensen 1584
Rasmus Lauridsen 1610-1615
Mogens Madsen 1624-1663
Mads Mogensen 1663-1685
Jesper Pinck 1685-1687
Enert Ebbesson 1687-1704
Erik Sinius 1704-1742
Johannes Klerck 1744-1755
Nils Roland Borup 1757-1774
Christian Landby 1775-1790
Magnus Lundberg 1792-1800
Wilhelm Julius Borup 1802-1829
Jesper Kullin 1830-1834
Benedictus Pettersson 1836-1840
Carl Gustaf Palm 1843
Peter Dahlberg 1845-1870
Christian Herslow 1872-1897
Anders Malmberg 1897-1937
Bertil Åstrand 1938-1951
Gösta Witzell 1952-1971
Einar Annefors 1971-1988
Bo Larsson 1988-

Series CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Lund stifts hemsida.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Brunnby kyrka i Kullen" författare Carl-Axel Malmberg.

Bildmaterial
Ingmar Svensson -kågeröd

Byggnadsperiod / år
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Brunnby kyrka i Kullen" författare Carl-Axel Malmberg.


Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Brunnby kyrka i Kullen" författare Carl-Axel Malmberg.

Series Cantorum

Källa: