Brönnestad kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kallas även Mariakyrkan

Brönnestad kyrka
Brönnestad kyrka
Län Skåne
Kommun Hässleholm
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Västra Göinge
Pastorat Norra Mellby
Församling Brönnestad
Landskap Skåne
Härad Västra Göinge
Socken Brönnestad
Byggnadsår Sent 1100-tal
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Västra Göinge härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Hässleholm kommuns vapen
Västra Göinge häradBeskrivning


Kyrkan i Brönnestad tillkom under 1100-talets senare del med den för tiden vanliga planlösningen med enkvadratiskt kor med halvrud absid i öster och tvåkvadratiskt långhus. Skeppet hade två ingångar, en från norr och en från söder, båda ingågarna är numera igensatta. Kyrkans triumfbåge mellan långhus och kor finns, nästan intakt, kvar än idag. Flera förändringar har skett under årens lopp. Under 1400-talet slogs valv i kyrkan och dessa försågs med vackra målningar. Eftersom kyrkan är helgad åt Sankta Maria utgör målningarna bilder från Marias liv, både hennes sorger och glädjeämnen, men vi får också följa Jesu födelse, barndom och lidnade. På norra sida av långhusets valv kan man se den mest kända av kyrkans målningar. Maria sitter och syr kläder åt Jesus medan Josef lär honom gå med hjälp av en gåstol.

Klockhuset, uppfört av ek som fälldes vintern 1491-92 (enl. dendrokronologisk analys), är nästa 13 meter högt och tillhör en typ av klockhus som varit vanliga i Skåne men som numera sällsynta. Storklockan är omstöpt 1728 och lillklockan 1776.

Dopfunten av sandsten är medeltida. Altaruppsatsen är utförd av "provinsialbildhyggaren" Johan Ullberg i Finja 1766 och är i stort sett bevarad i ursprungligt skick. Även predikstolen är ett verk av Johan Ullberg från 1766. Ett triumfkrucifix från 1400-talet hänger över ingången i södra korsarmen.

I kyrkan finns en unik skriftstol från 1600-talet som använts för skriftemål i koret.

Series pastorum


Canonicus Eplaholtensis förordnad pastor 1405
Oluf Mogensen omtalas 1471
Knud Jepsen omtalas 1526
Knud Hwass omtalas 1550 och 1555
Trued Mogensen omtalas 1571
Jens Laurensen 1595-1635
Swend Hansen Winslöf 1635-1653
Christoffer Meissner 1653-1663
Jens Enertsen Bring 1663-1684
Nil (Nicolaus) Lauritsen Hartman 1685-1709
Ebbe Bring d.ä. 1711-1728
Olof Bring 1728-1747
Erasmus Knutsson Hallström 1747-1768
Ebbe Bring d.y. 1769-1791
Erik Kruse 1792-1808
Jonas Peter Söderberg 1809-1845
Petter Magnus Lindberg 1847-1865
Elias Fridolf Hammar 1866-1893
Emil Gustaf Leonard Hégerman 1894-1931
John Arvid Wärle 1930-1958
Sture Raymond Attvall tf 1958-1961
Per Bertil Ingvar Nilsson 1962-1972
Allan Josef Dahlqvist 1972-1978
Bodil Ingrid Birgitta Fredfeldt 1978-

Series CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Lund stifts hemsida. "Skånas församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Mariakyrkan i Brönnestad" förf. Torsten Karlsson och Anders Bratt.

Bildmaterial
Barbro Andréll -klippan

Byggnadsperiod / år
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Mariakyrkan i Brönnestad" förf. Torsten Karlsson och Anders Bratt.


Series Pastorum för församlingen
Barbro Andréll -klippan
Källa: "Mariakyrkan i Brönnestad" förf. Torsten Karlsson och Anders Bratt.

Series Cantorum

Källa: