Brågarp kyrka

Från Skånelands Kyrkor
Hoppa till: navigering, sök
Brågarp kyrka
Brågarp kyrka
Län Skåne
Kommun Staffanstorp
Distrikt
Stift Lund
Kontrakt Bara
Pastorat Sankt Staffan
Församling Sankt Staffan
Landskap Skåne
Härad Bara
Socken Brågarp
Byggnadsår 1100-talet.
Koordinater

Visa på karta

Lund stift vapen
Bara härads vapen
Skåne landskapsvapen
Skåne läns vapen
Staffanstorp kommuns vapen
Bara härad
Beskrivning


En romansk absidkyrka som på 1100-talet ersatte den äldre stavkyrkan. En väggstav från 1000-talet har förvarats på kyrkvinden under många år. Kryssvalven som anses som ytterst välproportionerade slogs på 1400-talet medan västtornet tillbyggdes först kring 1850. Det är kvadratiskt och sedermera har stora fönster huggits upp i tornet. Kyrkan är byggd av tuktad gråsten med omfattningar och sockel av sandsten.

Sandstensfunten är medeltida och har en inskription på latin: "Infans allatus erit hac in fonte renatus", vilket kan översättas till nått i stil med: Det barn som bäres hit, skall pånyföddas i denna funt.

Från Polen kommer kyrkans vita mässhake medan den gamla altaruppsatsen från 1618 deponerats i Lunds Historiska Museum i samband med restaurering 1950 då det av Wiwen Nilsson förfärdigade altarkorset med silversmiden togs i bruk. Då byggdes också ny sakristia och ett romanskt fönster upptogs och försågs med glasmålning av Martin Emond. Vid triumfbågen märks sidoaltarnisher samt kolonner.

En vacker kyrka på en plats som i cirka 1000 år varit kyrklig mark.

Series pastorumSeries CantorumBidragslämnare och källor


Geografisk Placering
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge Barbro Andréll -klippan
Källa: Riksantikvarieämbetets byggnadsregister. Lund stifts hemsida. "Skånes församlingar", Skånes Genealogiska förbund.

Textmaterial
Alan Sejrbo-Petersen -kvidinge
Källa: "Skånska kyrkor", Leif Åke Bengtsson.

Bildmaterial


Byggnadsperiod / år
Barbro Andréll -klippan
Källa: Sankt Staffans pastorats hemsida.


Series Pastorum för församlingen


Källa:

Series Cantorum

Källa: