Rya 1688 - 1937Till indexsidan

Databasen är sammanställd i FileMaker febr. 2008 av Bengt Emgård, Åsbo Släkt- och Folklivsforskare, http://www.aasbo-gen.se, och därefter bearbetad av Fredric Nilsson för presentation på webben.

Underlaget är hämtat från Magnus Påhlssons forskning där han sammanställt sina tolkningar i ett antal Excel-filer som går att ladda ner.
Excel-filerna har lite olika uppbyggnad så en del information som finns i dessa filer har inte kommit med i denna databas. Dessutom kan det ha tillkommit korrigeringar och uppdateringar efter febr. 2008.
Magnus har givit sitt medgivande till att vi utnyttjar hans material i denna sökbara databas som nu innehåller uppgifter om mer än 7000 händelser (F;V;D)

I registret över döda står ibland åldern vid dödsfallet och ibland födelsedata - av tekniska skäl har vi lagt dessa uppgifter i samma fält, men det framgår ju likväl tydligt om det är ett årtal eller en ålder.

"Om du hittar uppgifter som inte överensstämmer med vad du själv kommit fram till så är vi tacksamma för feed-back i Forum på vår hemsida eller via mail till ordf@aasbo-gen.com"