Tips för sökning i gravstensdatabasen

Läs igenom

Fyll i sökrutorna i ordning, du behöver inte fylla i alla, men börja alltid uppifrån.Fyll helst bara i ett ord per sökruta.
Om du gör en sökning på Sven Olsson och fyller i det i en ruta så kommer du att missa träffar på t.ex. Sven Olle Olsson.
En sökning på "Sven" kommer att resultera i träffar på Sven, Svensson, Svenstorp m.m.
Så om du vill söka på bara namnet "Sven" får du slå ett mellanslag efter namnet "Sven ".
Men även ett mellanslag innan har samma effekt. Söker du på Holm så kommer alla med Holm i texten att visas mellanslagen sorterar bort tex.
Sten i Stenholm motsvarande sten i Holmsten (tips från Bemagram)

De sökbara fälten i databasen är: Inskription, Kompleterande uppgifter, noteringar och Gravkort.

Symbolförklaring

= Det finns ett ljus tänt på graven.
= Det finns två ljus tända på graven.
= Det finns tre ljus tända på graven. osv.
= Det finns ett eller flera fotografier på graven/gravarna.
= Det finns kompletterande uppgifter till graven som kanske inte står i inskriptionen på stenen.
= Det finns noteringar för en sten eller graven.
= Graven finns i Minneslunden
= Graven är en Urngravplats
Graven finns i Askelunden