Finn ett Guldkorn i vigselböckerna !!

VIGSELREGISTER FRÅN ÖRKELLJUNGA!
Vigda i Örkelljunga under perioden 1722 - 1749. Version 2011-09-03
Detta lilla paket består av 3 filer. Det innehåller en text-fil i doc-format, som återger uppgifter från vigselboken på över 300 vigslar för åren 1722-1749 med bokstavstrogen återgivning från fiche-bunten C:1, senare kompletterat med ArkivDigitals bilder. Därtill en sök- och sorteringsbar xls-fil med normerad stavning, och som kompletterats med vigsel- och lysningsdatum i vanligt kalenderformat. Till paketet är fogat en liten info-fil, som med fördel läses först. Filpaketet är 50 kB, och det kan laddas ner här.

Vigda i Örkelljunga under perioden 1750 - 1772. Version 2009-10-14
Här är ännu ett filpaket innehållande 300 vigslar i Örkelljunga. Dessa avser perioden 1750-1772, och grundmaterialet är hämtat från fiche-bunten C:2, senare kompletterat med ArkivDigitals bilder. Upplägget är samma som i föregående filpaket. Till paketet är fogat en liten info-fil, som med fördel läses först. Filpaketet är 40 kB, och det kan laddas ner här.

Vigda i Örkelljunga under perioden 1773 - 1786. Version 2009-11-06
Här är ytterligare ett filpaket innehållande nära 200 vigslar i Örkelljunga. Dessa avser perioden 1773-1786, och grundmaterialet är hämtat från fiche-bunten C:3, senare kompletterat med ArkivDigitals bilder. Upplägget är samma som i föregående filpaket. Till paketet är fogat en liten info-fil, som med fördel läses först. Filpaketet är 30 kB, och det kan laddas ner här.

Vigda i Örkelljunga under perioden 1787 - 1853. Version 2012-08-12
Här är ett fjärde filpaket med över 1100 vigslar i Örkelljunga. Detta omfattar perioden 1787-1853, och grundmaterialet är hämtat från fichen C:4 - C:6 samt E:2. Förutom xls-filen, som kan läsas i Excel, är fogat en liten info-fil, som med fördel läses först. Filpaketet är 67 kB, och det kan laddas ner här.

Mitt underlag hämtades ursprungligen från SVARs fiche, som då var det enda tillgängliga mediet. När de digitala bilderna blev tillgängliga kompletterade jag med dem, men det har för vissa tidsperioder visat sig att mina fiche och Arkiv Digitals bilder kan omfatta något olika tidsperioder. Det har även hänt att jag inte kan återfinna vissa personer på fichen, medan de är medtagna på ADs bilder. De har naturligtvis i förkommande fall inkluderats i mina filer.

Vigda i Örkelljunga under perioden 1854 - 1894. Version 2014-04-04
Här är det femte filpaketet med vigslar i Örkelljunga. Detta omfattar runt 850 vigslar under perioden 1854-1894. Grundmaterialet är hämtat från fichebuntarna E:3 och CA 5785. Förutom xls-filen, som kan läsas i Excel 4 eller högre, är fogat en liten info-fil, som med fördel läses först. Filpaketet är 48 kB, och det kan laddas ner här.

Vigda i Örkelljunga under perioden 1895 - 1920. Version 2013-11-01
Den här lilla filen innehåller bortåt 600 vigslar i Örkelljunga under perioden 1895 - 1920. När husförhörslängderna inte längre fördes, så blev det mycket svårare att spåra flyttade personer. Då föddes tanken, att åtminstone söka finna de giftasvuxna bortflyttade barnen. Med hjälp av denna fil har jag kunnat knyta samman en del avbrutna trådar. Hoppas Du kan ha lika stor nytta av den!
Filen, som är skriven i Excel har zippats och därmed nedbringats till 83 kB. Du laddar ner den här.
Påpekas bör, att personnamnen är bokstavstroget avskrivna från vigselboken, vilket man bör tänka på vid sorteringen. T ex kommer Carlsson och Karlsson på olika ställen vid sorteringen.

Vigda i Örkelljunga under perioden 1921 - 1940. Version 2013-10-29
Här kommer ytterligare en fil med 650 vigslar i Örkelljunga. Det omfattar perioden 1921-1940, och grundmaterialet är hämtat från SVARs fiche samt andra digitala bilder. Filpaketet är 60 kB, och det kan laddas ner här.


Röatt utrop
Du kan botanisera bland alla posterna ur alla ovanstående filpaket via en sökbar databas för Örkelljunga på hemsidan för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare .
Ett tack till alla som med påpekanden och rättelseförslag bidragit till att kvaliteten höjts på doc-filerna.
Ett särskilt tack Rune E på Släktdata som kvalitetsgranskat excel-filerna.
Säkert har många egna små register där det kanske döljer sig en pusselbit du saknar. Gå då gärna in på föreningens hemsida och se om du kan bidra med något som även andra kan ha nytta av. Här är adressen SLÄKTDATA.

Sidan är uppdaterad i augusti 2014

Till sidan med
födda och döpta.
Till sidan med döda och begravna.
Åter till startsidan.