Guldkorn för släktforskare

Lite om mig själv
Född i början av 30-talet i ett litet torp nära Lärkesholmssjön, någon mil öster om Örkelljunga, så tillbringade jag de 10 första åren av mitt liv i denna skogrika trakt i norra Skåne. Nästa 10-årsperiod hette hemorten Ängelholm, sedan blev det Lund i ca 10 år. Och nu har jag bott i över 40 år i en förortskommun söder om Stockholm.
Rötterna finns dock kvar i Skåne, och det har blivit alltmera tydligt under de snart 15 år, som jag med allt större iver ägnat åt släktforskningen.

Mitt eget släktträd
I de flesta släktforskarprogram finns oftast möjlighet att se det egna släktträdet. Jag lägger en länk, som låter dig se trädet med hjälp av programmet Min Släkt. Använd denna länk 2.
Hämta ner filen till en tom mapp, packa upp den till en GED-fil, som du kan importera till MinSläkt och spara under eget namn i mis-format.

Vissa gårdar och torp under Lärkesholm från 1790 och framåt.
Den tidigare tabellen för att söka följa en person på en viss gård från ett fiche i en HFL till samma gård i nästa HFL har utgått. Det är enklare att använda t ex ArkivDigital.
Jag har påbörjat arbetet med att försöka redovisa befolkningen på vissa torp. Här de första. Fler kommer så småningom.
här. (Juni 2015)

Örkelljunga församlingsbok år 1900.
Magnus Påhlsson i Rydsgård har skrivit av hela Örkelljunga församlingsbok för år 1900. Det är cirka 3500 personuppgifter, fördelade på drygt 70 sidor, överförda till en Excel-tabell. Det hela förpackat, tillsammans med en info-fil, i ett paket på 178 kB, och som kan laddas ner på denna länk.

Oderljungabor 1870-1875 som är födda i Örkelljunga
Det har av naturliga orsaker varit livliga kontakter mellan de närliggande socknarna Oderljunga och Örkelljunga. För att på ett smidigt sätt fånga upp en del av de personer, som flyttat över gränsen, så har jag gjort ett litet register över alla vuxna personer i Oderljungas HFL 1870-75 och som angetts vara födda i Örkelljunga. Personförteckningen har kompletterats med föräldrarnas nanm och födelsedata. Registret, i Excel-format, har tillsammans med en informationsfil packats till en zip-fil, som Du kan hämta hem här. Paketets storlek är 8 kB.

Fler register för nedladdning
kommer att finnas tillgängliga på dessa sidor, allteftersom jag hinner redigera materialet och anpassa det till mediet.
Registren är upprättade efter bästa förmåga och förstånd. Följaktligen önskar jag, att jag kunde säga att de är helt felfria och tillförlitliga - men det kan jag inte.
Den som själv forskar i gamla handlingar känner till vanskligheterna och ser förhoppningsvis med reservation på uppgifterna och med överseende på fel och missgrepp. Vi har ju dels den mänskliga faktorn hos uttolkaren (mig) att ta hänsyn till, men också hos de som fört kyrkböckerna.

Registren skall ses som ett hjälpmedel att finna källan och inte som en säker källa i sig.
Jag hoppas också att dessa register med andras hjälp skall kunna rättas, förbättras och kompletteras på olika sätt. Detta kan ske genom att förslag och rättelser sänds till mig, så att det material, som ligger på denna sida blir så tillförlitligt som det bara är möjligt.


Sidan är uppdaterad i juni 2015

Åter till startsidan