Finn ett Guldkorn i död- och begravningsböckerna !!

REGISTER ÖVER DÖDA OCH BEGRAVDA I ÖRKELLJUNGA!
Döda i Örkelljunga under perioden 1722 - 1749. Version 2013-10-22
Detta filpaket innehåller uppgifter om nära 1000 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1722 - 1749. Materialet är hämtat från fichen i bunten C:1, senare kompletterat och korrigerat med hjälp av ArkivDigitals bilder. Uppläggningen är i stort sett som för övriga filpaket. Dock har xls-filen förberetts för användning av filterfunktionen. Filpaketet är zippat, storleken är 122 kB, och den kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1750 - 1773. Version 2013-10-22
Detta filpaket innehåller uppgifter om drygt 1000 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1750 - 1773. Materialet är hämtat från fichen i bunten C:2, senare kompletterat och korrigerat med hjälp av ArkivDigitals bilder. Uppläggningen är i stort sett som för övriga filpaket. Filpaketet är zippat, storleken är 117 kB, och den kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1773 - 1786. Version 2010-01-11
Detta filpaket innehåller uppgifter om nära 550 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1773 - 1786. Filen i doc-format är en bokstavstrogen avskrivning av Död- och begravningsboken, så som den återges på fichen i bunten C:3, senare kompletterat och korrigerat med hjälp av ArkivDigitals bilder. Detta material har legat till grund för en sök- och sorterbar fil i xls-format, där namnen normerats.
Dödbokens uppgifter är i många fall bristfälliga, t ex kan det stå "Per Svenssons hustru" eller "Nils Olssons yngsta son". I sådana och liknande fall har jag försökt komplettera uppgifterna genom jämförelser med födelse- och vigselregister. I doc-filen har sådana kompletteringar angetts med kursiv stil. xls-filen innehåller även information om uppgifternas placering i Dödboken eller bland Arkiv Digitals bilder. Filpaketet är zippat, storleken är 71 kB, och den kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1787 - 1825. Version 2013-05-11
I denna fil återfinns uppgifter om över 1900 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1787 - 1825. Uppgifterna har hämtats från fichen C:4 - C:6 och E:2. Till skillnad från föregående period är detta enbart en xls-fil. Även denna fil är zippad, storleken är 108 kB, och den kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1826 - 1834. Version 2011-09-22
I denna fil återfinns uppgifter om ca 460 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1826 - 1834. Uppgifterna har hämtats från fichen i serien E:2. Filpaketet består av en förklarande textfil, en bokstavstrogen doc-fil och en sök- och sorterbar xls-fil. Även denna fil är zippad, storleken är 63 kB, och den kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1835 - 1842. Version 2012-03-11
I denna fil återfinns uppgifter om ca 470 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1835 - 1842. Uppgifterna har hämtats från fichen i serien E:2. Filpaketet består av en förklarande textfil, en bokstavstrogen doc-fil och en sök- och sorterbar xls-fil. Även denna fil är zippad, storleken är 67 kB, och den kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1843 - 1863. Version 2013-06-02
I denna fil återfinns uppgifter om över 1100 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1843 - 1863. Uppgifterna har hämtats från fichen i bunten E:2. Paketet består av en beskrivande textfil och en sök- och sorterbar Excel-fil. Filen är zippad, storleken är 65 kB, och den kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1864 - 1875. Version 2013-06-02
I denna fil återfinns uppgifter om över 700 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1864 - 1875. Uppgifterna har hämtats från SVARs fiche och DigiArkivs scannade bilder av Dödboken F1 och F2. Materialet har skrivits in som en xls-fil, och levereras i ett zippat filpaket av storleken 52 kB. Det kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1876 - 1883. Version 2014-06-27
I denna fil återfinns uppgifter om över 470 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1876 - 1883. Uppgifterna har hämtats från SVARs fiche och DigiArkivs scannade bilder av Dödboken F2 och F3. Materialet har skrivits in som en xls-fil, och levereras i ett zippat filpaket av storleken 36 kB. Det kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1884 - 1895. Version 2014-12-25
I denna fil återfinns uppgifter om över 700 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1884 - 1895. Uppgifterna har hämtats från SVARs fiche CA 5786 och DigiArkivs scannade bilder av Dödboken F2 och F3. Materialet har skrivits in som en xls-fil, och levereras i ett zippat filpaket av storleken 66 kB. Det kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1896 - 1920. Version 2014-02-12
I denna fil återfinns uppgifter om över 1400 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1896 - 1920. Uppgifterna har hämtats från fichen CA 5786:6 och CK 8619. Materialet levereras i ett filpaket som en xls-fil tillsammans med en text-fil med föklaringar. Även detta paket är zippat, storleken är 83 kB, och det kan hämtas hem här.

Döda i Örkelljunga under perioden 1921 - 1937. Version 2014-02-12
I denna fil återfinns uppgifter om över 900 döda och begravda personer i Örkelljunga under perioden 1921 - 1937. Materialet levereras i ett filpaket som en xls-fil tillsammans med en text-fil med föklaringar. Även detta paket är zippat, storleken är 61 kB, och det kan hämtas hem här.
För senare uppgifter hänvisas till CD-skivan Sveriges Dödbok 1901-2009.
Röatt utrop
Du kan botanisera bland alla posterna ur alla ovanstående filpaket via en sökbar databas för Örkelljunga på hemsidan för
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
.
Ett tack till alla som med påpekanden och rättelseförslag bidragit till att kvaliteten höjts på doc-filerna.

Ett särskilt tack Rune E på Släktdata som kvalitetsgranskat excel-filerna.

Säkert har många egna små register där det kanske döljer sig en pusselbit du saknar. Gå då gärna in på föreningens hemsida och se om du kan bidra med något som även andra kan ha nytta av. Här är adressen SLÄKTDATA.Sidan är uppdaterad 2014 12 25

Till sidan med födda och döpta.
Till sidan med vigda.
Åter till startsidan.