Finn ett Guldkorn i födelseböckerna !!

FÖDELSEREGISTER FRÅN ÖRKELLJUNGA!
Födda i Örkelljunga under perioden 1722 - 1749. Version 2013-10-13
Söker Du födelsedata för tidiga Örkelljunga-bor? Kanske vill Du veta vem som var fadder eller dopvittne. Då finner Du dem kanske här, bland de över 1300 barn, som föddes under perioden 1722-1749. Här är ett paket bestående av 3 filer. Det är en text-fil i doc-format skriven i Word och som återger födelseboken för åren 1722-1749. Den är återgiven bokstavstrogen från fiche-bunten C:1 och Arkiv Digitals bilder. Då en sådan fil inte är sök- eller sorteringsvänlig, så har jag skapat en sök- och sorterbar xls-fil där stavningen normerats. Faddrar och vittnen återfinns bara i doc-filen. Till paketet är fogat en liten info-fil, som med fördel läses först. Filpaketet är zippat till 252 kB, och det kan laddas ner här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1751 - 1772. Version 2013-10-13
Här är ännu en fil med födelsedata. Den upptar drygt 1250 barn födda i Örkelljunga under perioden 1751-1772. Uppläggningen är som i föregående filpaket, men avser fiche-bunten C:2 och Arkiv Digitals bilder. Filpaketet är 228 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1773 - 1786. Version 2014-02-12
Här är ännu en fil med födelsedata. Den upptar nära 800 barn födda i Örkelljunga under perioden 1773-1786. Uppläggningen är som i föregående filpaket, men avser fiche-bunten C:3 och Arkiv Digitals bilder. Filpaketet är 145 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1787 - 1802. Version 2013-01-24
Här är ännu en fil med födelsedata. Den upptar över 1100 barn födda i Örkelljunga under perioden 1787-1802. Uppläggningen är som i föregående filpaket, men avser fiche-bunten C:4 och Arkiv Digitals motsvarande bilder.
Då kyrkboken för denna period blandar födda, döda och vigda, har jag i förekommande fall kunnat lägga in dödsdatum för de barn, som avlidit under perioden.
Filpaketet är på 201 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1803 - 1812. Version 2014-12-07
Här är ännu en fil med födelsedata. Den upptar över 700 barn födda i Örkelljunga under perioden 1803-1812. Uppläggningen är som i föregående filpaket, men avser fiche-bunten C:5 kompletterade med Arkiv Digitals motsvarande bilder.
Då kyrkboken för denna period blandar födda, döda och vigda, har jag i förekommande fall kunnat lägga in dödsdatum för de barn, som avlidit under perioden.
Filpaketet är på 211 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1813 - 1820. Version 2013-10-13
Här är ytterligare en fil med födelsedata. Den upptar över 600 barn födda i Örkelljunga under perioden 1813-1820. Uppläggningen är som i föregående filpaket, men avser fiche-bunten C:6 kompletterade med Arkiv Digitals motsvarande bilder.
Kolumn-indelningen i Excel-filen är identisk med motsvarande för perioden 1803-12, varför man vid behov kan lägga samman dessa.
Filpaketet är på 109 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1821 - 1828. Version 2013-10-13
Här är ytterligare en fil med födelsedata. Den upptar över 700 barn födda i Örkelljunga under perioden 1821-1828. Uppläggningen är som i föregående filpaket, och grundmaterialet är hämtat från kort i fiche-bunten C:6 och Arkiv Digitals bilder.
Kolumn-indelningen i Excel-filen är identisk med motsvarande för perioden 1813-20, varför man vid behov kan lägga samman dessa.
Filpaketet är på 128 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1829 - 1842. Version 2015-01-23
Här kommer nästa fil med födelsedata. Den upptar över 1300 barn födda i Örkelljunga under perioden 1829-1842. Uppläggningen är som i föregående filpaket, och grundmaterialet är hämtat från kort i fiche-bunten C:7 och Arkiv Digitals bilder.
Kolumn-indelningen i Excel-filen är identisk med motsvarande för perioden 1821-28, varför man vid behov kan lägga samman dessa. Doc-filen är en bokstavstrogen avskrivning av födelseboken, men med vissa brister.
Filpaketet är på 357 kB. Du laddar ner det här.

Mitt underlag hämtades ursprungligen från SVARs fiche, som då var det enda tillgängliga mediet. När de digitala bilderna blev tillgängliga kompletterade jag med dem, men det har för vissa tidsperioder visat sig att mina fiche och Arkiv Digitals bilder kan omfatta något olika tidsperioder. Det har även hänt att jag inte kan återfinna vissa personer på fichen, medan de är medtagna på ADs bilder. De har naturligtvis i förkommande fall inkluderats i mina filer.

Födda i Örkelljunga under perioden 1843 - 1849. Version 2015-05-17
Här är ännu en fil med födelsedata. Denna upptar över 650 barn födda i Örkelljunga under perioden 1843-1849. Ursprungsdata är hämtade från fiche-bunten C:7, kompletterade med Arkiv Digitals bilder. Mer information finns i den bifogade text-filen.
Filpaketet är på 70 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1850 - 1855. Version 2013-10-25
Här är ännu en fil med födelsedata. Denna upptar uppgifter om 580 barn födda i Örkelljunga under perioden 1850-1855. Ursprungsdata är hämtade från fiche-bunten C:7, kompletterade med Arkiv Digitals bilder. Mer information finns i den bifogade text-filen.
Filpaketet är på 56 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1856 - 1862. Version 2013-06-02
Här är ännu en fil med födelsedata. Denna upptar uppgifter om 680 barn födda i Örkelljunga under perioden 1856-1862. Ursprungsdata är hämtade från Arkiv Digitals bilder.
Filpaketet är på 67 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1863 - 1869. Version 2015-01-23
Under perioden 1863-1869 föddes ca 670 barn i Örkelljunga. Du finner dem här med uppgifter om föräldrar, plats, faddrar och vittnen. Grundmaterialet är hämtat från Arkiv Digitals bilder av C:8. Mer information finns i den bifogade text-filen.
Filpaketet är på 59 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1870 - 1876. Version 2013-11-12
Under perioden 1870-1876 föddes ca 720 barn i Örkelljunga. Du finner dem här med uppgifter om föräldrar, plats, faddrar och vittnen. Grundmaterialet är hämtat från Arkiv Digitals bilder av C:9. Mer information finns i den bifogade text-filen.
Filpaketet är på 88 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1877 - 1881. Version 2015-03-15
En fil med födelsedata över bortåt 580 barn födda i Örkelljunga under perioden 1877-1881. Nu även med uppgift om faddrar och vittnen. Materialet har hämtats från Arkiv Digitals bilder av C:10. Mer information finns i den bifogade text-filen.
Filpaketet är på 56 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1882 - 1886. Version 2011-01-23
En fil med födelsedata över drygt 500 barn födda i Örkelljunga under perioden 1882-1886. Nu även med uppgift om faddrar och vittnen. Materialet har hämtats från Arkiv Digitals bilder av C:10. Mer information finns i den bifogade text-filen.
Filpaketet är på 61 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1887 - 1891. Version 2012-03-11
En fil med födelsedata över drygt 500 barn födda i Örkelljunga under perioden 1887-1891. Nu även med uppgift om faddrar och vittnen. Materialet har hämtats från Arkiv Digitals bilder av C:10. Mer information finns i den bifogade text-filen.
Filpaketet är på 56 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1892 - 1895. Version 2013-06-02
En fil med födelsedata för nära 400 barn födda i Örkelljunga under perioden 1892-1895. Nu även med uppgift om faddrar och vittnen. Materialet har hämtats från Arkiv Digitals bilder av C:10. Mer information finns i den bifogade text-filen.
Filpaketet är på 48 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1896 - 1920. Version 2015-01-23
Här är ännu en fil med födelsedata. Den upptar ca 2250 barn födda i Örkelljunga under perioden 1896-1920. Materialet är hämtats från fiche-buntarna CA5784 och CK8617. Fr o m 1911 har materialet kompletterats med föräldrarnas vigseldaum.
Uppgifter om faddrar och dopvittnen kan du kan hämtas från Släktdata.
Filpaketet är på 108 kB. Du laddar ner det här.

Födda i Örkelljunga under perioden 1921 - 1940. Version 2013-10-31
Här är ännu en fil med födelsedata. Den upptar bortåt 1800 barn födda i Örkelljunga under perioden 1921-1940.
Filpaketet är på 153 kB. Du laddar ner det här.


Röatt utrop
Du kan botanisera bland alla posterna ur alla ovanstående filpaket via en sökbar databas för Örkelljunga på hemsidan för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare .
Ett tack till alla som med påpekanden och rättelseförslag bidragit till att kvaliteten höjts på doc-filerna.
Ett särskilt tack Rune E på Släktdata som kvalitetsgranskat excel-filerna.
Säkert har många egna små register där det kanske döljer sig en pusselbit du saknar. Gå då gärna in på föreningens hemsida och se om du kan bidra med något som även andra kan ha nytta av. Här är adressen SLÄKTDATA.

Sidan är uppdaterad 2015-05-17

Till sidan med
vigda.
Till sidan med döda och begravna.
Åter till startsidan.